Projektledelse

Kursusindhold

Introduktion: Hvad er et projekt, projektarbejdsformen, grundmodeller, projektledelsen.

Projektets historie: Organisationsformen, ledelsesformen

Projektarbejdsformen: Kendetegn, projekttyper, projekter i organisationen, refleksioner

Målsætningen: Målsætning, projektcyklus, opgaveusikkerhed, udvikling af målsætning

Resultatet: Interessenter, Interessenthåndtering, magtanalyser

Projektplanen: Principperne bag den gode plan, projektgruppen, planlægningsmetoder, risikoanalysen

Organisering: Roller i projektets organisation, forskelle på driftsorganisationen og projektorganisationen

Projektlederen: Ledelsesstile, Styringsværktøjer, opfølgning, mødeledelse, strategier

Kommunikation og forandring: Hyppige fejl i kommunikation, målrettet kommunikation, kommunikation der understøtter forandringer

Ledelse af gruppen: Lederskab, dannelse af projektgruppen, motivation og feedback, coaching, konflikthåndtering, ledelsesprocesser

Ledelse af flere projekter: Project goverance, porteføljeoverblik, rolle- og ansvarsfordeling, prioritering af projekter, fælles sprog, project exellence

Engelsk titel

Project management

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør
 

Målbeskrivelse

Viden:
- definere hvad et projekt er samt beskrive hvad et projekt består af og hvilke faser et projekt gennemløber
- redegøre for fordele og ulemper ved forskellige projektstyringsværktøjer

-redegøre for valg af ledelsessti

-redegøre for projektorganisationens opbygning i forhold til driftsorganisationen

Færdigheder:
- opstille hensigtsmæssige mål under hensyntagen til en organisations eller et projekts mission og vision
- anvende forskellige projektplanlægningsværktøjer og andre projektredskaber.
- identificere problemstillinger og faldgruber knyttet til forskellige projektforløb
- vise opnåede erfaringer inden for styring og evaluering af projekter. Herunder ressourcestyring, kvalitetsstyring, resultatstyring og porteføljestyring.
- formidle et projekts mål, forløb og produkter m.m. til projektdeltagere samt øvrige ekstern og interne interessenter.

Kompetencer:
- foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til en konkret projektopgave
- argumentere for og reflektere over egne valg i et projektforløb.
- reflektere over selvledelse i relation til egen rolle som projektleder.

-reflektere over dilemmaer mellem projekt- og driftsorganisation

I kurset arbejdes med flere konkrete projekter som omdrejningspunkt. Forskellige metoder, værktøjer, modeller og teorier præsenteres i forelæsningerne og søges koblet til de forskellige faser i styringen af de konkrete projekter.

Kurset foregår på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 10 min med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen er mundtlig og individuel. Varighed er 20 min inkl. Votering, karaktergivning og tilbagemelding.
Den studerende har ikke forberedelsestid.

Der er ingen hjælpemidler på nær PM file, som findes i eksamenslokalet og som den studerende kan trække på under eksamen.

Den studerende trækker et af de fremsendte emner i starten af eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 70
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS20135U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Andersen   (2-7966456e6c7333707a336970)
Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students