Aflyst Vedteknologi: Træarters egenskaber og anvendelse

Kursusindhold

Anatomi og produktstruktur:

Veddets opbygning, celletyper, porestruktur, træprodukters struktur

 

Fugttekniske egenskaber:

Optag og transport af flydende vand og vanddamp i forskellige anatomiske retninger, dimensionsændringer og effekten af træprodukters struktur

 

Mekaniske egenskaber:

Styrke og stivhed og effekten af fiberhældning, tidsafhængig mekanisk opførsel

 

Holdbarhed:

Træarters holdbarhed i forskellige miljøer, metoder til at forbedre holdbarheden

 

Forarbejdningsteknologi:

Forarbejdning af ved til savskåret træ, finér, flager, spåner, fibre, kemiske produkter, biokoks, aske, bark og flis

Engelsk titel

Wood technology: Properties and application of different wood species

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende forståelse for veddets tekniske egenskaber og mulighederne for at udnytte disse i produkter. Dette indebærer, at den studerende kan:

Viden

 • beskrive træarters grundlæggende anatomi og almindelige træprodukters struktur
 • beskrive hvordan fugt optages i veddet i forskellige anatomiske retninger
 • beskrive hvordan de mekaniske egenskaber af træprodukter afhænger af fugt og struktur
 • beskrive hvordan holdbarheden af træprodukter afhænger af miljø og eventuel behandling af veddet
 • beskrive procesteknologier til at forarbejde biomasse til almindelige træprodukter

 

Færdigheder

 • udføre simple forsøg til at illustrere træprodukters egenskaber
 • analysere måledata og forklare forskelle i egenskaber i mellem træarter og træprodukter ud fra materialernes struktur

 

Kompetencer

 • forudsige træarters og træprodukters egenskaber ud fra viden om deres struktur og veddets grundlæggende egenskaber

Holdundervisning/​forelæsning, laboratorieøvelser, gruppearbejde: øvelser, selvstudium, ekskursioner

Grundlæggende viden om ved og dets anvendelse svarende til bestået blok 1 og 2 på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Kurset afholdes på Skovskolen Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve: Gruppefremlæggelse af projektarbejde herunder tekniske analyser og virksomhedsbesøg. Den mundtlige prøve tæller 50% af den endelige karakter, mens projektarbejdets skriftlige formidling tæller 50% af den endelige karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Øvelser
 • 15
 • Ekskursioner
 • 20
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 53

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10162U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Placering
Sommer
Skemagruppe
Kurset afholdes i uge 32-34.
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Skov   (3-82827a4f78767d3d7a843d737a)
Gemt den 11-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students