Urban planlægning

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med spørgsmålet: Hvordan skabes gode grønne rammer for livet i byen?

Kurset sigter på en grundlæggende forståelse for landskabsarkitektur og planlægning gennem læsning af teori og eksempler på lovgivning, strategier og metoder til udviklingen af byernes grønne infrastruktur. I kurset vil der blive taget udgangspunkt i konkrete cases - eksempelvis bynære skove, grønne stisystemer, parker, boligområder og byrum.

Der arbejdes med forskellige planlægningsinstrumenter, der bruges i planlægningen af grønne områder, heriblandt kommune- og lokalplaner, klimatilpasningsplaner, grønne strategier og polikker.

 

Der sættes fokus på samspillet mellem forskellige aktører som borgere, politikere, planlæggere og investorer og deres interesser og hvordan disse afspejler sig i forskellige strategier og konkrete cases fra DK og udlandet

 

Gennem kurset oparbejdes en grundlæggende forståelse for arbejdet med planlægning af urban grøn infrastruktur, herunder hvordan moderne ’governance’ struktureres omkring samarbejde med forskellige aktører med forskellige syn på natur, æstetik, bæredygtighed og andre værdier.

Engelsk titel

Urban planning

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende får en forståelse for, hvordan byens  blå og grønne infrastruktur udvikles og hvilke aktører fra politisk niveau til borgergrupper er med til at forme udviklingen.

Kurset sætter urbane landskabsingeniørers viden ind i en overordnet planlægningsmæssig kontekst ved at give den studerende kendskab til landskabsarkitektur og byudvikling med særlig fokus på den blå/grønne infrastruktur. Deltagerne på kurset vil opnå en grundlæggende forståelse af samspillet mellem aktørerne og af planlægningens betydning for udvikling af den blå og grønne struktur i byer.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at have tilegnet sig følgende:

Viden:

 • Kendskab til forskellige planlægningsinstrumenter og lovgivning, herunder kommune- og lokalplaner
 • Forståelse for blå/grønne områders betydning for byens udtryk og menneskers velbefindende
 • Forståelse for de mange aktører, der skal inddrages i planlægningen af byens blå/grønne områder, herunder en forståelse for de tilhørende politiske processer

 

Færdigheder:

 • Kunne anvende og understøtte forskellige strategier indenfor inden for byudvikling, blå og grøn struktur og klimatilpasning i sit faglige arbejde
 • Kunne sætte sin grønne faglighed i spil i forhold til diverse planer og udviklingsstrategier
 • Kunne medvirke til at gennemføre blå og grønne strategier
 • Kunne udpege og analysere særlige problemfelter inden for udviklingen af blå/grønne områder i forhold til forskellige målgruppers natursyn, æstetikopfattelse og værdimæssige baggrund
 • Kunne analysere et givent udviklingsprojekt med hensyn til baggrund, aktører, konflikter, konkrete tiltag og evt. resultat

 

Kompetencer:

 • Kunne reflektere over forskellige blå og grønne byområders kvalitet og hvilke virkemidler, der i udviklingen af et område underbygger stedets sociale kvaliteter, historie og/eller æstetiske idé
 • Kunne reflektere over forskellige aktører og interessenters syn på byens blå/grønne områder, byrum og boligområder
 • Kunne deltage i den overordnede planlægning af de blå og grønne områder
 • Kunne formidle klare faglige budskaber i relation til egen faglighed og blå/grøn byudvikling
 • Kunne fremme helhedsorienterede løsninger for udvikling af byens blå og grønne områder med indsigt i forskellige personers natursyn, æstetiske opfattelse og værdimæssige baggrund
 • Kunne argumentere for løsningsmodeller for planlægningen af byens blå og grønne områder

Undervisningsformen består af forelæsninger med mindre øvelser samt ekskursioner. Formen kan skifte fra år til år og indeholde forelæsninger, øvelser, case studier, litteraturstudier, diskussioner, film, rollespil, gruppearbejde, ekskursioner samt selvstudium.

Bøger, artikler, film, hjemmesider og planlægningsstrategier.

Deltagelse i undervisningen på have- og parkingeniøruddannelsens tre forudgående år eller tilsvarende forudsætninger.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.
Ekskursioner foregår som heldagsturer, og her vil det være godt at have cykel med.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i obligatoriske elementer

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 70
 • Øvelser
 • 53
 • Ekskursioner
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10139U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maja Steen Møller   (4-70647670436c6a71316e7831676e)
Gemt den 05-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students