Bæredygtighed i grøn praksis

Kursusindhold

Formålet med kurset er at klæde de studerende på til at diskutere bæredygtighed og beslægtede begreber, reflektere over hvordan bæredygtighed kan bidrage til værdiskabelse i forvaltning/virksomhed og projekter, foreslå bæredygtige løsningsmuligheder og se konsekvenser heraf samt handle bæredygtigt inden for deres fag.

Kurset introducerer de studerende for begreber og koncepter relateret til en bæredygtig samfundsudvikling. På kurset arbejder de studerende med at transformere/oversætte begreber og koncepter til udviklingsforslag og løsninger inden for uddannelsens fagområde, dvs. både i relation til udvikling, anlæg og drift.

Kurset træner de studerende i at reflektere, argumentere og diskutere bæredygtighed både som målsætning og som basis for konkrete indsatser og løsninger.

Kurset sætter fokus på

 • Begreber og koncepter relateret til en bæredygtig samfundsudvikling (fx FN’s verdensmål, økosystemtjenester, økonomisk/økologisk/social bæredygtighed, cirkulær økonomi, upcycling, recycling mfl.)
 • Oversættelse af begreber og koncepter inden for uddannelsens faglige rammer; hvad betyder bæredygtighed i urban park- og naturforvaltning (anlæg og drift)
 • Argumenter for bæredygtighed inden for fagområdet, herunder dialog med interessenter
 • Prioritering og implementering af bæredygtige løsninger
 • Evaluering og dokumentation af resultat og effekt
Engelsk titel

Sustainability in green management

Uddannelse

Urban landskabsingeniør

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende har kendskab til:

 • hvad bæredygtighed er i forhold til udvikling og forvaltning af friarealer
 • hvad upcycling og recycling er som idéer/ny praksis
 • at kunne arbejde strategisk og værdiskabende med bæredygtighed i en forvaltning eller en virksomhed
 • forskellige bæredygtige valg og løsninger i konkrete udviklings-, anlægs- og driftssituationer
 • hvordan forskellige interessenter kan inddrages med henblik på at opnå mere bæredygtige løsninger
 • hvordan bæredygtighed kan evalueres og dokumenteres.

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:

 • foreslå langsigtede, strategiske målsætninger for bæredygtighed i en forvaltning eller en virksomhed
 • analysere og vurdere et friareals værdi og potentiale set i et bæredygtigt perspektiv
 • opstille udviklingsmål for et friareal set i et bæredygtigt perspektiv
 • opstille mål og plan for bæredygtighed i relation til et (mindre) anlægsprojekt
 • opstille mål og plan for bæredygtighed i relation til en (mindre) driftsopgave
 • opstille nøgletal, indikatorer eller lignende mål med henblik på evaluering og dokumentation.

 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne:

 • bidrage til udviklingen af en bæredygtig urban park- og naturforvaltning, med inddragelse af økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter
 • kvalificere den faglige diskussion og prioritering i forvaltningen af urbane park- og naturarealer, fx med fokus på social og økologisk værdiskabelse gennem ekstensivering af driften
 • samarbejde med andre relevante faggrupper om bæredygtige løsninger ved anlæg og drift af grønne områder
 • omsætte teori og metoder til praktiske løsninger
 • træffe selvstændige og fagligt kvalificerede beslutninger vedrørende bæredygtig udvikling, projektering og forvaltning af friarealer.

Holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde, ekskursioner samt selvstudium.

Sprogkundskaber til, at kunne læse og forstå engelsk litteratur

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen.

Den studerende trækker et spørgsmål og så vil der være 30 min forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i obligatoriske elementer

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 95
 • Øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 8
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10136U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Katrine Sand Rasmussen   (4-717b83825079777e3e7b853e747b)
Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students