Projektledelse

Kursusindhold

Introduktion: Hvad er et projekt, projektarbejdsformen, grundmodeller, projektledelsen.

Projektets historie: Organisationsformen, ledelsesformen

Projektarbejdsformen: Kendetegn, projekttyper, projekter i organisationen, refleksioner

Målsætningen: Målsætning, projektcyklus, opgaveusikkerhed, udvikling af målsætning

Resultatet: Interessenter, Interessenthåndtering, magtanalyser

Projektplanen: Principperne bag den gode plan, projektgruppen, planlægningsmetoder, risikoanalysen

Organisering: Roller i projektets organisation, forskelle på driftsorganisationen og projektorganisationen

Projektlederen: Ledelsesstile, Styringsværktøjer, opfølgning, mødeledelse, strategier

Kommunikation og forandring: Hyppige fejl i kommunikation, målrettet kommunikation, kommunikation der understøtter forandringer

Ledelse af gruppen: Lederskab, dannelse af projektgruppen, motivation og feedback, coaching, konflikthåndtering, ledelsesprocesser

Ledelse af flere projekter: Project goverance, porteføljeoverblik, rolle- og ansvarsfordeling, prioritering af projekter, fælles sprog, project exellence

Engelsk titel

Project management

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør
Urban landskabsingniør

Målbeskrivelse

Viden:
- definere hvad et projekt er samt beskrive hvad et projekt består af og hvilke faser et projekt gennemløber
- redegøre for fordele og ulemper ved forskellige projektstyringsværktøjer

-redegøre for valg af ledelsessti

-redegøre for projektorganisationens opbygning i forhold til driftsorganisationen

Færdigheder:
- opstille hensigtsmæssige mål under hensyntagen til en organisations eller et projekts mission og vision
- anvende forskellige projektplanlægningsværktøjer og andre projektredskaber.
- identificere problemstillinger og faldgruber knyttet til forskellige projektforløb
- vise opnåede erfaringer inden for styring og evaluering af projekter. Herunder ressourcestyring, kvalitetsstyring, resultatstyring og porteføljestyring.
- formidle et projekts mål, forløb og produkter m.m. til projektdeltagere samt øvrige ekstern og interne interessenter.

Kompetencer:
- foreslå forskellige løsningsmodeller i forhold til en konkret projektopgave
- argumentere for og reflektere over egne valg i et projektforløb.
- reflektere over selvledelse i relation til egen rolle som projektleder.

-reflektere over dilemmaer mellem projekt- og driftsorganisation

I kurset arbejdes med flere konkrete projekter som omdrejningspunkt. Forskellige metoder, værktøjer, modeller og teorier præsenteres i forelæsningerne og søges koblet til de forskellige faser i styringen af de konkrete projekter.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Eksamen er mundtlig og individuel. Varighed er 30 minutter inkl. votering, karaktergivning og tilbagemelding.

Den studerende har 30 minutters forberedelsestid. Den studerende trækker et emne til forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

For at kunne gå til eksamen skal den studerende aflevere en PM file. 

PM file opbygges løbende gennem kurset og skal indeholde de emner, der undervises i. Den studerende vil modtage en template med det indhold, der skal være i PM file.

PM-file medbringes af den studerende til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Projektarbejde
 • 75
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10135U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Kurset afholdes for Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsninger
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Hasse Schacht   (4-7d7883735079777e3e7b853e747b)
Gemt den 17-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students