GIS, database og SQL-analyser

Kursusindhold

GIS og Databaser/ SQL

Målet er kurset er at den studerende bliver kompetent i brugen af både alment tilgængelige SQL database teknikker og spatielle funktionstilføjelser til SQL, således SQL databasen kan udnyttes optimalt til behandling og analyse af såvel spatielle og ikke-spatielle data.

Opsætning og installation af databaser. Indlæsning af data. Strategier mht. organisering og indeksering af data. Anvendelse af data med og uden spatielle egenskaber.

 

Programmer

PostgreSQL/PostGIS, QGIS

Engelsk titel

GIS, Database and SQL-analysis

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kendskab til installation, sikkerhed, tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner, download af data, dataoverførsel, backup, restore.

 

Færdigheder:

 • Anvende programmer til installation og opsætning af database til brug på pc
 • Definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik op opbygning af case
 • Definere og opstille views

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og Have- og parkingeniører.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.

Der medbringes egen computer hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.

Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.

Mundtlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3
Prøveformsdetaljer
Krav til indstilling til eksamen: Der udarbejdes løbende under kurset en række opgaver, som skal være afleveret inden eksamen kan påbegyndes.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 16
 • Total
 • 60

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10127U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
4 dage og med selvstudie/​forberedelse/​projektarbejde i tiden inden kursusdage.

Kursusdage: 
Uge 23 (3-4 juni 2024 man-tirs)
Uge 24 (11-12 juni 2024 tirs-0ns)


Alle dage er hele undervisningsdage.
Kapacitet
maks. 35
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Fischer   (3-7b75784f78767d3d7a843d737a)
Underviser

Eksterne undervisere

Gemt den 01-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students