Bearbejdelse af dronedata

Kursusindhold

UAV data:

Målet er kurset er at den studerende bliver proficient i udarbejdelse og anvendelse af UAV data til brug i Skov, landskab og park.

 • Planlægning af optagelse af UAV data hhv. RGB og spektrale fotos samt LIDAR
 • Evt. optagelse af data med UAV(afhænger af vejret)
 • Udarbejdelse af Ground Control Points
 • Udarbejdelse af orthofoto med RGB og spektrale data samt Point Cloud
 • Validering af data

 

Engelsk titel

Processing Drone Data

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Urban landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kendskab til planlægning, højder, overlap, Ground Control Points, Ortofoto, Point Cloud, DTM, DSM, Rasterbånd, spektrale foto, NVDI.

 

Færdigheder:

 • Installerer og opsætte programmer til bearbejdelse af UAS data
 • Definere og planlægge flyvning til indsamling af data over områder med forskellige karakteristika
 • Forklare valg af funktioner i forskellige sammenhæng af databearbejdelse
 • Anvende forskellige værktøjer til udarbejdelse af produkter fra luftfotos

 

Kompetencer:

 • Strukturere data og vælge relevante funktioner med henblik på løsning af problemstillinger i fagligrelevante opgaver indenfor administration af fagområder for Skov- og landskabsingeniører og Have- og parkingeniører.

Der arbejdes med ”flipped learning”: Egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case. Cases skal udarbejdes i grupper. For at kunne deltage i casen skal man have forberedt sig for at kunne løse opgave.

Der medbringes egen computer, hvor der skal installeres programmer inden første undervisning.

Praktiske forhold:
Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Der kan både forekomme online og fysisk undervisning.

Mundtlig
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende udarbejder under kurset en række opgaver, som indgår i en portfolie. Kurset afsluttes med skriftlig eksamen.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Øvelser
 • 16
 • Total
 • 60

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LSLS10126U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Professionsbachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
4 dage og med selvstudie/​forberedelse/​projektarbejde inden kursusdage.

Kursusdage:
Uge 16: Fredag den 19. april
Uge 17: Mandag den 22. april
Uge 17: Onsdag den 24. april
Uge 17: Torsdag den 25. april

Alle dage er hele undervisningsdage
Kapacitet
35
Studienævn
SCIENCE Professionsbachelor
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Fischer   (3-6f696c436c6a71316e7831676e)
Underviser

Lene Fischer
Eksterne undervisere

Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students