Indledende økonomi

Kursusindhold

Kurset giver en generel introduktion til mikroøkonomiske principper. Mere konkret vil den studerende få kendskab til følgende emner:

 1. Den økonomiske model – markedet, agenterne og fuldkommen konkurrence
 • Forbrugernes valg
 • Producenternes valg
 • Betydningen af tid
 • Markedet og markedsformer (monopol)
 • Markedsfejl, eksternaliteter og offentlige goder
 • Økonomiske evalueringer i teori og praksis (cost-benefit- og omkostningseffektivitets-analyser)
 • Økonomiske systembeskrivelser med forskellig fokus

 

Kursets hovedmålsætning er at give en forståelse af økonomi som fagdiciplin med udgangspunkt i neoklassisk økonomisk teori. Grundlæggende gives en indføring i, hvordan anvendelsen af knappe ressourcer kan optimeres ved anvendelse af mikroøkonomiens forklaringsmodel for forbrugeres og producenters valg. De studerende skal opnå en grundlæggende forståelse for økonomisk teori og dens anvendelse i forbindelse med problemstillinger knyttet til naturressourcer og fødevareproduktion, der kan bruges som introduktion til fortsatte økonomistudier. Desuden introduceres økonomiske systembeskrivelser med forskellig fokus som eksempelvis den neo-klassiske model, økologisk økonomi, bioøkonomi og doughnut økonomi.

Eksempler og illustrationer vil i videst muligt omfang være hentet fra naturressource- og miljøområdet.

Engelsk titel

Principles of Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en indføring iprimært mikroøkonomiens hovedproblemstillinger og metoder, samt give de studerende en række redskaber, der kan bruges som introduktion til fortsatte økonomistudier.

Når kurset er gennemført forventes den studerende at kunne:

 • definere de vigtigste mikroøkonomiske begreber
 • redegøre for de vigtigste sammenhænge mellem de forskellige økonomiske begreber som f.eks. efterspørgsels- og udbudsfunktioner og produktions- og omkostningsfunktioner
 • beskrive hvordan disse begreber og sammenhænge viser sig inden for det naturresource- og miljømæssige område, samt anvende dem til simple stiliserede analyser af relevante politikker.

 

Færdigheder og kompetencer:

 • anvende kendskabet til mikroøkonomisk teori til at forklare simplere økonomiske fænomener
 • analysere betydningen af priser, omkostninger og markedsformer under forskellige politiksituationer ved anvendelse af simple teoretiske og numeriske mikroøkonomiske modeller
 • diskutere muligheder og begrænsninger ved anvendelse af neo-klassisk funderede økonomisk teori til at forklare forbrugernes og producenternes valg, samt velfærdsøkonomsike effekter af miljø- og jordbrugspolitiske indgreb.

 

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, gæsteforelæsninger og øvelser.

Oplyses på Absalon ved kursets begyndelse

Mundtlig
Kollektiv

Feedback gives mundtligt dels i forbindelse med diskussioner og multiple choice tests ifm. forelæsninger, dels i forbindelse med øvelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregner uden hukommelse tilladt.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere med lommeregner til rådighed. Studerende må ikke medbringe deres egen lommeregner.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (20 - 30 minutter) uden forberedelse og uden hjælpemidler. 

Kriterier for bedømmelse

Der testes i henhold til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LOJB10225U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden

Kurset kan ikke følges af jordbrugsøkonomi-studerende
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Nielsen   (2-7571436c697572316e7831676e)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students