Beplantningsdesign

Kursusindhold

Kurset gennemgår, undersøger og udforsker problemstillinger om planteanvendelse herunder planteøkologi samt vegetationensudvikling i tid og rum. 

Med udgangspunkt i principper og teorier om plante- og vegetationsøkologi trænes den studerende i det bevidste plantevalg med henblik på at opnå særlige arkitektoniske udtryk, rumdannelse samt betydningen af vegetationstypen som habitat for fauna.

I dette kursus kombineres kompetencer indenfor botanik, økologi og design. Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for  planteanvendelse. 

Engelsk titel

Planting Design

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give de studerende forudsætninger for at planlægge og forvalte vegetation i og omkring byer, herunder at fremme stedstilpassede vegetationstyper, der målrettet bidrager til at skabe stedet samt understøtter biodiversitet i lille og stor skala.

Viden:

 • Redegøre for sammenhænge mellem vækstforhold og plantevækst.
 • Identificere og redegøre for æstetik og anvendelsesmuligheder for et antal planter specificeret på kurset.
 • Viden om konsekvenser af etableringsteknik og efterfølgende pleje for vegetationens udvikling.

 

Færdigheder:

 • Analysere vækstbetingelser samt æstetiske og rumlige forhold, og på baggrund af dette designe og argumentere for en beplantningsstrategi samt et bæredygtigt plantevalg.
 • Udarbejde forskellige typer af planteplaner og -lister med de dertilhørende informationer og udtryksformer. 
 • Formidle designintentioner, forståeligt og overbevisende.
 • Foreslå og argumentere for etablering og drift samt skitsere plantesamfundets udvikling i tid og rum.
 • Anvende videnskabelige plantenavne, morfologiske termer korrekt.
 • Anvende principper og teori om plante- og vegetationsøkologi som udganspunkt for planteanvendelsen.

 

Kompetencer:

 • Omsætte teoretisk viden fra videnskabelige artikler til konkrete stedstilpassede plantesammensætninger. 
 • Kritisk anvendelse, refleksion og diskussion af dansk og fremmedsproget faglitteratur.
 • Koble teori om plante anvendelse til skitsering og forslagsstillelse.
 • En begyndende forståelse for hvordan vegetation kan understøtte biodiversitet i stor og lille skala.

 

Kurset indeholder forelæsninger, gæsteforelæsninger og ekskursioner. Dette kombineres med individuelle - og gruppe baserede øvelser samt diskussioner hvor fælles og individuel feedback understøtter læringen.

Kursets øvelser består af tegnesalsarbejde med individuel/gruppevis tegnebordsvejledning, delafleveringer med feedback, fremlæggelser, fælles kommentarer og anvisninger på tegnesalen med undervisere tilstede.
Forberedelse rummer individuelt projektarbejde, udarbejdelse af præsentation og delaflevering, læsning, skrivning uden tilstedeværelse af undervisere.

I kurset udarbejdes et individuelt projekt der tager udgangspunkt i et konkret område med et bredt spektrum af vækstbetingelser og rumlige forhold. Projektet udarbejdes som et beplantningsforslag, hvor de trænede færdigheder anvendes.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurser: Plan og design 1 og 2, Naturgrundlaget 1 og 2 samt By- og landskabsplanternes botanik anbefales

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Afleveringen skal ske via Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Aflevering via Digital Eksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Øvelser
 • 30
 • Feltarbejde
 • 22
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LNAB10060U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
30
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mona Chor Bjørn   (4-6a6f767947706e7535727c356b72)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students