Cellebiologi

Kursusindhold

Følgende emner behandles i forelæsningner og teoretiske øvelser: Introduktion til cellen, biomembraner og organeller, extracellulær matrix, energi / assimilation /dissimilation, genom og gener, proteinbiosyntese og dens regulering, cytoskelet og motorproteiner samt cellekommunikation og cellereproduktion. Desuden gennemgås opbygning af digitale billeder, deres gavnlige forstørrelse og acceptabel billedbehandling.

De praktiske øvelser omfatter introduktion til lysmikroskopi og dens anvendelse til at analysere grundstrukturen af plante- og dyreceller, samt nogle cellefunktioner. Desuden opbygning af de vigtigste biopolymerers molekylærstruktur, mitosen og meiosen, og mikroskopiske farvemetoder.

Engelsk titel

Cell Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i naturressourcer 

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en grundlæggende teoretisk viden om cellers og organellers opbygning og funktion samt praktisk erfaring indenfor mikroskopanalyser af cellulære strukturer.

Når kurset er afsluttet forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Udtrykke viden om cellers og organellers tredimensionelle opbygning og funktion
 • Beskrive grundlæggende love og principper inden for den intracellulære kompartmentering, proteinbiosyntese, energidannelse og cellecyklus
 • Nævne og beskrive transportprocesser og cellekommunikation i og mellem celler
 • Forstå cellernes indbyrdes sammenspil og grundprincipper i vævsdannelse
   

Færdigheder:

 • Arbejde med lysmikroskoper og forstå mikroskopiske måle- og prøvepræparationsmetoder
 • Formidle problemstillinger og løsninger klart i faget cellebiologi, både på skrift og i tale
 • Dokumentere mikroskopiske observationer som digitale billeder på mobiltelefon eller som tegninger såvel som anvende basal software-baseret billedbehandling (scale bar, white balance, gavnlig forstørrelse). ImageJ er brugt som softwareeksempel.
   

 Kompetencer:

 • Reflektere over og diskutere cellebiologis videnskabsteoretiske og -etiske problemstillinger
 • Forstå hvornår billedebehandling manipulerer cellebiologiske observationer
 • Tilegne sig ny viden og reflektere over egen læring i faget cellebiologi.

Undervisningen omfatter forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser. Der forventes en selvstændig bearbejdning af en del af det teoretiske pensum. Per uge vil der være 2 forelæsninger, 1 praktisk øvelse og 2 teoretiske øvelser, som består af opgavepræsentation, selvstændig opgaveløsning og opgavegennemgang

Se eksempler på litteratur:

Lærebog: Alberts et al. Essential Cell Biology, Garland Science, New York - London; 5. udgave

Kompendium: Schulz Lab Manual Cell Biology, Samfundslitteratur, Life Sciences.

Rasmussen: Håndbog i biologiske fagtermer

Litteraturhenvisninger er med forbehold, det endelige valg angives i Absalon før blokstart.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig eksamen, som består af en del med multiple-choice spørgsmål, og en del med essayspørgsmål.
Mulitple-choice delen tæller som 33% og essay-delen tæller som 67% af den samlede eksamen. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af 75% øvelsesrapporter, som omfatter dokumentation af øvelsesresultater og opgavebesvarelser

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination (30 min. uden forberedelse), skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Der kan ikke ses bort fra krav om afleverede øvelsesrapporter, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor aflevere en e-learnings-opgave senest 3 uger inden reeksamen. Opgaven omhandler de praktiske øvelsers indhold og gennemføres efter aftale med den kursusansvarlige.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Laboratorie
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
LBIB10125U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
270
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Alexander Schulz   (3-6570774474706972326f7932686f)
Underviser

Vanessa Hall (qtv487)

Gemt den 25-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students