Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Kursusindhold

Offentlige myndigheders erstatningsansvar giver anledning til et voksende antal tvister. Grundlaget for offentlige myndigheders erstatningsansvar adskiller sig imidlertid er på flere punkter fra erstatningsansvar i og uden for kontrakt. Dette hænger sammen med, at myndigheders handlinger og undladelser er undergivet andre hensyn og spilleregler end dem, der gælder for private borgere og virksomheder. I praksis er ansvarsnormen for myndigheder en hybrid sammensætning af bl.a. forvaltningsprocessuelle regler, legalitetsbetragtninger, ligheds- og proportionalitetshensyn, ejendomsretsbeskyttelse og hensyn til effektiv forvaltning suppleret af traditionelle erstatningsretlige hensyn. Hertil kommer, at ansvarsnormen har udviklet sig forskelligt inden for forskellige forvaltningsområder og på flere retsområder tillige påvirkes af EU-retten og EMRK.

Målet for faget er at belyse disse grundlæggende problemstillinger og at belyse retsudviklingen på udvalgte retsområder. Faget har således forbindelse til erstatningsret, forvaltningsret, EU-ret, menneskerettigheder og udbudsret samt til specielle forvaltningsretlige discipliner som socialret, sundhedsret og miljøret, uden at faget dog forudsætter kendskab til de sidstnævnte fag.

 

Engelsk titel

Liability of Public Authorities

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
Identificere komplicerede juridiske problemer vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar;
Analysere komplekse problemstillinger mht. offentlige myndigheders erstatningsansvar med forståelse for de særtræk, der har udviklet sig inden for de forskellige retsområder og under hensyn til påvirkning fra EU-retten og EMRK;
Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger under hensyn til de mange hensyn, der må inddrages ved bedømmelse af offentlige myndigheders erstatningsansvar og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger;
Perspektivere konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i betingelserne for offentlige myndigheders erstatningsansvar; - Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde       

Domsanalyse, case-arbejde, studenterpræsentationer, holddiskussioner under underviserens vejledning

Peter Pagh m.fl. (red.), Offentlige myndigheders erstatningsansvar, 2017 (uddrag, ca. 350 sider)

Rasmus Grønved Nielsen, Ansvarsgrundlaget i krydsild – særligt om menneskeretligt hæftelsesansvar, Juristen, 2021, s. 29-34 (6 sider)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUS00020U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Sommer
Pris

Se venligst vores side om sommerkurser

Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Kapacitet
36
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Grønved Nielsen   (22-786779737b79346d7875747c6b6a34746f6b72796b7446707b7834717b346a71)
Gemt den 28-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students