Tings- og kreditorret

Kursusindhold

 • Faget omhandler tingsret, herunder navnlig rettigheder over fast ejendom, finansiering af fast ejendom og erhvervslivets finansiering, samt kreditorret, dvs. foged- og insolvensret. Formålet med faget er at give de studerende de kompetencer, der fremgår af målbeskrivelsen.

 

Faget omhandler 3 overordnede temaer:

1) Fast ejendom: Ejendomsdannelse, tinglysning af rettigheder, rettighedskonflikter og finansiering

2) Erhvervslivets finansiering, herunder særligt virksomhedspant og fordringspant

3) Kreditorerne, dvs. navnlig materiel foged- og insolvensret

 

Faget bygger videre på den formueretlige viden, som de studerende har erhvervet i fagene Erstatning & Kontrakt og Obligationsret.

Engelsk titel

Property and Creditor Law

Målbeskrivelse

Den studerende skal opnå:

 

 • Viden om hvilke samfundsmæssige og økonomiske hensyn, der ligger bag reglerne i tings- og kreditorret.
 • Viden om den tingsretlige afgrænsning mellem forskellige aktivtyper, herunder om ejendomsdannelse, samt den tingsretlige betydning af afgrænsningen.
 • Færdighed til at forklare de grundlæggende tingsretlige principper, herunder navnlig vindikation, ekstinktion, sikringsakt, prioritets- og gyldighedsvirkning.
 • Viden om de forskellige digitale rettighedsregistre samt disses betydning for finansiering og omsætning af aktiver.
 • Viden om de forskellige digitale registre med ejendomsdata om fast ejendom.
 • Viden om de grundlæggende regler om digital tinglysning af rettigheder på fast ejendom samt færdighed til at vurdere, om en rettighed skal tinglyses.
 • Færdighed til at fremfinde digitale ejendomsdata og digitalt tinglyste rettigheder vedrørende en konkret fast ejendom.
 • Færdighed til digitalt at tinglyse en simpel rettighed over fast ejendom.
 • Viden om reglerne om retsforholdet mellem pantsætter og panthaver i fast ejendom.
 • Viden om de forskellige typer digitale pantebreve, herunder i relation til sikringsakt og transport.
 • Kompetence til at identificere, analysere og vurdere rettighedskonflikter vedrørende fast ejendom, herunder panteretlige konflikter (prioritetsstillinger).
 • Færdighed til at vurdere, om tilbehør til en fast ejendom omfattes af rettigheder over ejendommen.
 • Viden om reglerne om erhvervslivets finansiering ved sikkerhedsstillelse, herunder særligt reglerne om virksomhedspant og fordringspant.
 • Viden om reglerne om pant i motorkøretøjer, løsøre og fordringer.
 • Færdighed til at analysere og vurdere rettighedskonflikter mellem virksomhedspant, fordringspant og andre rettighedstyper.
 • Viden om samspillet mellem finansieringsretten og kreditorretten, herunder navnlig om sikkerhedsrettigheders stilling under insolvensbehandling.
 • Viden om regler, praksis og teori om udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling og om de væsentligste retsvirkninger heraf.
 • Færdighed til at vurdere, om der foreligger grundlag for udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling, herunder viden om samspillet mellem reglerne om udlæg, tvangsauktion og insolvensbehandling.
 • Viden om regler, praksis og teori vedrørende skyldnerens grundlæggende økonomiske rettigheder i forhold til kreditorerne.
 • Kompetence til at vurdere, om et aktiv er beskyttet mod kreditorerne.
 • Færdighed til at vurdere, om de grundlæggende betingelser for gældssanering og rekonstruktion er opfyldt.
 • Viden om reglerne om lighed og ulighed mellem kreditorerne, herunder om hvilke krav der omfattes af garantiordninger, samt kompetence til at vurdere et kravs placering i konkursordenen.
 • Kompetence til at analysere og vurdere, om en disposition kan tilsidesættes efter reglerne om omstødelse.
 • Kompetence til at analysere og vurdere, hvorledes en kontrakt påvirkes af en kontrahents insolvensbehandling efter reglerne om indtræden hhv. videreførelse, opsigelse og tvungent debitorskifte.

 

1) Peter Mortensen: Digital tinglysning for studerende (2. udg., 2019), kap. II.2-5 (37 s.), kap. III.2 bortset fra III.2.5 (7 s.), kapitel III.3 bortset fra III.3.3 (9 s.), kapitel III.4 bortset fra III.4.2.4 (10 s.), kapitel III.5.1 (4 s.), kapitel III.5.3.1 (2 s.), kap. III.6 (1 s.), kap. IV.1-2.1 (8 s), kapitel IV.2.3-3 bortset fra IV.3.5 (23 s.), kapitel IV.4 bortset fra IV.4.7 (15 s.), i alt ca. 116 s.


2) Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom (2. udg., 2014), kapitel I.3.1-3.3 (17 s.), I.4.1-4.3 (10 s.), II.1- 2.4 (13 s.), II.3-4 (8 s.), III.1-4 (34 s.), IV.1-5 (50 s.), V.1-6 (47 s.) og VI.2-3 (22 s.), i alt ca. 201 s.


3) Peter Mortensen: Tingsret – grundlæggende regler og erhvervslivets finansiering med løsøre og fordringer (studieudgave 2024), kapitel II-V (75 s.), kapitel VII-VIII og X (48 s.), kapitel IX, særtryk i Absalon (ca. 35 s.), i alt ca. 158 s. Bogens kapitel I er ikke pensum, men anbefales læst som en samlet introduktion til fagets grundlæggende problemstillinger.

4) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne, 4. udg. (2023), kap. II-X, i alt ca. 300 s.


5) Anne Cathrine Ingerslev: ”Oprykningsret efter afdragsfrie realkreditlån”, U 2006 B s. 328 f (3 s.). Artiklen findes på Karnov Online.


6) Lasse Højlund Christensen: ”U 2009 1918 H - og lidt om kassekreditter”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009 s. 339 f (5 s.). Artiklen findes på Karnov Online.


7) Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: ”Konflikter mellem virksomhedspant og factoring”, U 2016 B s. 388 f (3 s). Artiklen findes på Karnov Online.


8) Astrid Millung-Christoffersen: “Virkningstidspunktet for sikringsakter - særligt med henblik på forholdet mellem factoring og virksomhedspant i fordringer”, U 2017 B s. 51 f (7 s). Artiklen findes på Karnov Online.


9) Anders Boserup: ”Vindikation i leasingforhold”, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2017 s. 99 f (5 s.). Artiklen findes på Karnov Online.


Det samlede pensum udgør ca. 790 sider, hvoraf ca. 25 sider udgøres af artikler.


Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 5 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

 

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

D. 12. juni 2024 Kl. 9-14

Reeksamen

D. 19. august 2024

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Øvelser
 • 0
 • Seminar
 • 64
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57011U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Sanne Anker Angantyr   (11-7b6976766d366976736d7a48727d7a36737d366c73)
  Uddannelsessekretær
 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen   (29-60777d7476395d6c7878707e767a82394d6c7972385b706f707d7e70794b75807d397680396f76)
  Fagansvarlig
Gemt den 12-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students