Erstatning og Kontrakt

Kursusindhold

-

Engelsk titel

Tort and contract

Målbeskrivelse
 • redegøre for indholdet af de grundlæggende formueretlige regler og bærende individuelle og samfundsmæssige hensyn inden for erstatningsret og kontraktret (aftaleret og køberet)
 • identificere erstatningsretlige og kontraktretlige problemstillinger i en case, der beskriver et konkret hændelsesforløb
 • løse konkrete formueretlige problemstillinger ved at anvende de for faget relevante retsregler, herunder reglerne om digitale ydelser, på et konkret faktum
 • træffe et sagligt begrundet valg i tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • koncipere responsa og aftaleklausuler

Grundlæggende erstatningsret, 1. udgave 2019
Andreas Bloch Ehlers
ISBN  9788761940742
 

Til dette semester kommer der ny lærebog i køberet. Bogen er fortsat under udarbejdelse og vil være tilgængelig senest den 20. marts. Bogen uploades på Absalon (pdf-fil) og vil kunne tilgås gratis af de studerende. Bogen forfattes af Andreas Bloch Ehlers

Grundlæggende aftaleret til studiebrug, 1. udgave, 2023.
Mads Bryde Andersen. ISBN 978-87-12-07562-2


Forventet sideantal: ca. 530 sider, heraf 70 sider hovedtrækslæsning.

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. findes på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbogen.com
EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Folketingstidende: www.folketingstidende.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

D. 17. juni 2024 Kl. 9-13

Reeksamen

D. 22. august 2024

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Seminar
 • 46
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57004U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Andreas Bloch Ehlers   (14-6d7a707e716d7f3a717478717e7f4c76817e3a77813a7077)
 • Sanne Anker Angantyr   (11-7c6a77776e376a77746e7b49737e7b37747e376d74)
Gemt den 22-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students