Retorisk argumentation

Kursusindhold

Båndet mellem jura og retorik er lige så gammelt som fagene selv. Det var på rhetorskolerne, man i klassisk tid uddannede sig til advokat. Retoriske kompetencer er stadigvæk relevante for jurister i dag. De giver faglig argumentation mere gennemslagskraft og forbedrer en jurists evne til at analysere andres argumenter. Retoriske kompetencer kan også bruges under studiet til at blive bedre til at analysere domme og til at forstå faglitteratur og selv skrive projekter og specialer.

I dette fag kommer du til at lære nogle af retorikkens grundbegreber og bruge dem i praktisk juridisk argumentation.
Fokus i faget vil være på de retoriske begreber, som hjælper dig med at analysere og opbygge vellykkede argumenter: appelformerne etos, logos og patos, Toulmins argumentmodel og topikken. Hvad er den gode argumentations anatomi, hvor henter du dine argumenter fra, og hvordan bygger du argumentationen op, så den virker på dit publikum?
Desuden vil vi arbejde systematisk med Den Retoriske Situation og berøre forskellen mellem mundtlig og skriftlig kommunikation.

 

Kurset indgår som en del af iCourts Excellence Programme (se under bemærkninger nedenfor).

Engelsk titel

Rhetorical Argumentation

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende oparbejder viden om, hvad retorik er, og hvori relationen mellem ret og retorik består. Desuden får den studerende viden om visse af retorikkens grundbegreber, herunder især Aristoteles’ appelformer, Toulmins argumentmodel og klassisk og moderne topik.

Færdigheder: Den studerende lærer at analysere og vurdere argumenter i domme, processkrifter og juridisk litteratur ved hjælp af de retoriske grundbegreber: Opfylder et argument grundreglerne for vellykket kommunikation? Er et argument velvalgt og velbegrundet i forhold til den aktuelle situation og det publikum, som argumentet retter sig imod? Hvilke modargumenter kan gøres gældende?

Kompetencer: Den studerende lærer at udvælge argumenter og opbygge en vellykket argumentation, som bygger på en systematisk anvendelse af Den Retoriske Situation og Toulmins argumentmodel og begrundede valg af appelformer og topik.

Der vil være studenter-præsentationer og on-the-spot øvelser i analyse og opbygning af argumenter. Der vil være mulighed for at aflevere en skriftlig øvelsesopgave med mundtlig kollektiv feedback.

Gennemgående lærebøger, som anskaffes

 • Gabrielsen & Christiansen: Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag 2010
 • Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk Argumentation. 3. udgave, Praxis 2015.

 

Tekst- og øvelsessamling, som lægges op på fagets Absalon-side:

 • Tekstsamling bestående af videnskabelige artikler og uddrag af bøger på dansk, norsk og engelsk.
 • Øvelsessamling med tilhørende bilag

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Dette kursus indgår i iCourts Excellence Programme (iEP) – International Law and Courts in a Global World. Studerende der tilmelder sig iEP bliver såkaldte iCourts Student Fellows, og de får en unik mulighed for at blive en del af forskningsmiljøet i iCourts – det eneste retsvidenskabelige grundforskningscenter i Danmark. iEP er åben for alle danske og udenlandske BA- og KA-studerende ved det Juridiske Fakultet. Alle iCourts-kurser kan tages individuelt, men beviset for deltagelse i iEP tildeles kun studerende, der gennemfører 45 ECTS iEP- kurser eller gennemfører 30 ECTS iEP-kurser og skriver speciale med en iCourts-forsker som vejleder. Læs mere om iEP her: https:/​/​jura.ku.dk/​icourts/​education/​excellence-programme/​

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

26-27 oktober 2023

Reeksamen

22-23. januar 2024

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55146U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bjarke Viskum   (6-696c67363c394566717a72736e33707a336970)
Gemt den 26-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students