Kommunalret

Kursusindhold

Se præsentationsvideo af faget

 

I forhold til borgere og virksomheder er danske kommuner centrale aktører. Det er eksempelvis kommunerne som leverer daginstitutioner, skole, hjemmehjælp og renovation. Kommunerne kan blandt andet også støtte kultur- og idrætsliv og dermed de private virksomheder, som driver forretning på de områder. Og når kommunerne selv driver erhvervsvirksomhed påvirker de markedet. At kommunerne løser opgaver for ca. 380. mia. kroner om året viser også kommuneres centrale betydning i det dansek samfund.

Der er derfor et stort behov for kendskab til de juridiske rammer, som styrer kommunerne og de aktiviteter, som kommunerne engagerer sig i.

Kommunerne er styret af en del love, både i forhold til hvordan de kan organisere sig og i forhold til deres opgaver. Hvad angår opgaverne er kommunerne endvidere reguleret af den såkaldte kommunalfuldmagt, som er et sæt uskrevne regler, der regulerer, hvilke opgaver kommunerne kan engagere sig i, hvis der ikke er udtrykkelig lovhjemmel. Fordi kommunalfuldmagten kan hjemle ulovregulerede opgaver, er den interessant når en kommune vil kaste sig ud i aktiviteter på nye områder. Det kan fx være på klimaområdet eller for at sikre social bæredygtighed.

Gennem faget får den studerende indsigt i de regler, som regulerer kommunernes liv, både organisatorisk og i forhold til de opgaver kommunerne kan beskæftige sig med. Det er naturligvis nødvendigt at forstå disse regler, hvis man vil kunne rådgive kommunerne, og faget henvender sig derfor både til studerende som påtænker ansættelse i en kommune, og de der vil arbejde som advokat eller juridisk konsulent og her skal yde juridisk bistand enten til kommuner eller til deres modparter, et marked som er i kraftig vækst.

Formålet med kurset er, at give en grundig forståelse af den retlige regulering af kommunerne, og det er blandt andet følgende temaer, der bliver taget op i faget:

 

 • Kommunalfuldmagten som grundlag for kommunernes aktiviteter – hvilke grundlæggende principper styrer kommunerne? hvad er der hjemmel til? hvordan skal kommunerne tilrettelægge deres aktiviteter for at sikre overholdelse af reglerne?
 • Hvem påser overholdelse af de kommunalretlige regler? og hvad gør man som privat eller virksomhed, hvis man synes, reglerne bliver krænket?
 • Hvilke regler gælder der for, hvordan kommuner kan styres?
Engelsk titel

Law on municipalities

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne viden om:

- de retlige rammer for kommuners erhvervsaktiviteter

- styret internt i kommuner og om styrelsesretlige forhold

- det kommunale selvstyre (kommunernes position i forhold til staten)

- kommunalrettens retskilder herunder kommunalfuldmagtens grundlag

- tilsynet med kommunerne

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til:

 • på baggrund af viden om den kommunalretlige regulering at identificere og analysere konkrete problemstillinger på en måde der viser indsigt i og evne til vurdering af kommunalrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i mellem disse
 • at analysere og vurdere spørgsmål om kommunalfuldmagtens grænser og om kommunernes retlige muligheder for at indgå i samspil med erhvervsliv
 • at analysere og vurdere konkrete kommunalretlige problemstillinger under inddragelse af relevante retskilder og viden om den kommunale regulering.

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at:

 • inddrage viden og færdigheder i analyser, fortolkninger og vurderinger af komplekse problemstillinger i en kommunalretlig kontekst
 • rådgive om kommunalretlige spørgsmål i rollen som f.eks. in-house jurist eller advokat
 • præsentere kommunalretlig argumentation som grundlag for analyse og vurdering af problemstillinger knyttet til kommunernes samspil med aktører på kommercielle markeder og knyttet til grønne projekter i en kommunal kontekst.

Casearbejde, studenterpræsentationer, student-student aktiviteter, forelæsning, analyse af retspraksis. De forskellige aktiviteter kan integreres i hinanden.
Med hensyn til casearbejde vil dette blive bygget op om den righoldige mængde af hændelser fra den kommunale verden. Herved sikres såvel relevans som aktualitet. Endvidere giver det de studerende mulighed for at analysere virkelige juridiske problemstillinger.

Niels Fenger (red.): Forvaltningsret, kap. 17-19 (180 sider).

Karsten Revsbech: Kommunernes opgaver, udvalgte dele (ca. 195 sider).

I alt ca. 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Henset til fagets emne undervises der på dansk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 2 - mandag, tirsdag, onsdag

Reeksamen

Uge 7 - onsdag, torsdag, fredag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55310U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Karsten Naundrup Olesen   (23-70667778796a733373667a7369777a753374716a786a73456f7a7733707a336970)
 • Michael Gøtze   (13-726e686d666a71336c74797f6a456f7a7733707a336970)
Gemt den 25-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students