Databeskyttelsesret

Kursusindhold

Faget beskæftiger sig med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Forløbet er opdelt i følgende temaer:

 • Databeskyttelsesrettens historik og baggrund
 • De databeskyttelsesretlige retskilder
 • Databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens anvendelsesområder
 • De databeskyttelsesretlige aktører, især den dataansvarlige og databehandleren
 • Krav til behandling af personoplysninger – de grundlæggende behandlingsprincipper (hvordan må personoplysninger behandles?)
 • Krav om behandlingsgrundlag og hjemmel til behandling af særlige kategorier af personoplysninger (hvornår må personoplysninger behandles?)
 • De registreredes rettigheder
 • Ansvarlighedsprincippet og complianceregulering, f.eks. reglerne om databeskyttelse gennem design og indstillinger, kravet om risikovurdering, konsekvensanalyse, udarbejdelse af fortegnelse og udnævnelse af en databeskyttelsesrådgivere (DPO’ere)
 • Tredjelandsoverførsler
 • Håndhævelse, dvs. tilsyn, kontrol og sanktioner

 

Engelsk titel

Data Protection Law

Målbeskrivelse

- Den studerende skal kende reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og kunne redegøre for disses fortolkning i lyset af tilknyttet praksis fra EU-Domstolen og Datatilsynet samt administrative forskrifter, herunder guidelines fra Det Europæiske Databeskyttelseråd (viden).

- Den studerende skal yderligere kunne identificere databeskyttelsesretlige problemstillinger, og kunne angive, hvordan disse skal løses ved anvendelse af de relevante retskilder (færdigheder).

- Endelig skal den studerende erhverve kompetencer til at rådgive dataansvarlige og databehandlere i både den offentlige og private sektor, dvs. bidrage til compliancearbejde (kompetencer) samt at kunne repræsentere registerede eller grupper af registrede.

Undervisningen er hybrid, dvs. den afholdes fysisk i et undervisningslokale, men det er samtidig muligt at tilgå undervisningen online og indgå i aktiviteterne online. Undervisningsforløbet er tilrettelagt som blended learning med flipped classroom, hvorfor der indgår en række e-læringsaktiviteter samt casearbejde ved tilstedeværelsesundervisningen (herunder for dem, der følger online: virtuelt i f.eks. grupperum). Hertil kommer elementer af problembaseret læring i forbindelse med udarbejdelse af studenteroplæg.

Grundlæggende databeskyttelsesret af Hanne Marie Motzfeldt, DJØF Forlag, februar 2022, samt supplerende mateialesamling, ca. 375 sider.

 

Tideligere Persondataret

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55301U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Marie Motzfeldt   (21-6e6774746b347367786f6b3473757a806c6b726a7a46707b7834717b346a71)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students