Aflyst Miljøforvaltningsret: Miljøvurdering, miljøplaner, natur, håndhævelse og klageadgang

Kursusindhold

At give deltagerne kendskab til miljøretlige problemstillinger som miljøvurdering, planlægning, tilladelser og naturbeskyttelse, håndhævelse og klageadgang og inddragelse af centrale dele af EU-rettens Indholdet i kurset retter sig både mod sagsbehandling, tilsyn, håndhævelse samt rådgivning af virksomheder, borgere og grønne organisationer.

Kurset henvender sig derfor både til de studerende, som søger en fremtid som advokat eller som sagsbehandler.

Ved hjælp af cases trænes de studerende i at anvende stoffet på praktisk forekommende sager.
Kurset er tværdisciplinært, og der bliver i særlig grad trukket linjer til forvaltningsretten og EU-retten.
En væsentlig mængde domslæsning må endvidere forventes.

Engelsk titel

Environmetal Administrative Law: Environmental Impact Assessment, planing, nature, enforcement and access to justice

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Identificere komplicerede juridiske problemer

- Sætte bæredygtig udvikling og miljøretlige principper ind i et juridisk perspektiv

- Analysere komplekse problemstillinger vedrørende miljøvurdering, planretlige og naturbeskyttelsesmæssige del af miljøretten og herunder håndtere de vanskelige juridiske spørgsmål, der knytter sig til håndhævelse i disse sager ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere de retlige konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i de dele af miljøretten, som belyses i faget

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Der vil være studenterpræsentationer og casegennemgang og et kort processpil

Udarbejdes et kompendium til faget baseret på artikler (400 sider)

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Civilprocesret skal være enten afsluttet eller gennemføres samtidigt med dette fag.

Mundtlig

Undervisningen er baseret på kombination af korte lektioner og studenterfremlæggelse, hvorfor der forudsættes en løbende feedback

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55298U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Pagh   (10-566b7a6b783456676d6e46707b7834717b346a71)
Gemt den 13-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students