Juridisk kommunikation og retorik

Kursusindhold

At kommunikere klart og præcist, enkelt og overbevisende er helt afgørende for din succes som jurastuderende og som færdig jurist. De fleste juristarbejdspladser lægger i dag afgørende vægt på, at de folk, de ansætter, foruden at være dygtige jurister også er kompetente formidlere og bevidste sprogbrugere. Kurset udstyrer dig med de teorier, der skal til, for at du opnår en kritisk bevidsthed om forskellige kommunikative virkemidler på tværs af mundtlige, skriftlige, analoge og digitale platforme, og giver dig redskaberne til at bruge dem i praksis.

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for juridiske tekstgenrer og det juridiske sprogs særlige kendetegn og lærer dig at forholde dig kritisk til den traditionelle juridiske stil – kancellisproget. Hvorfor skriver jurister så snørklet, når det kan gøres enkelt? Hvorfor fremstiller de ofte en sag kedeligt og uforståeligt, når det kan gøres forståeligt og overbevisende? Og er det altid berettiget at kritisere det juridiske sprog eller findes der undertiden gode grunde til at fastholde fagsprogets præcision, uforståelighed og utilgængelighed?

SoMe og marketingindustrien har udviklet digitale værktøjer, der giver mulighed for at generere statistisk feedback på konkret formidling. Værktøjerne vil i stigende grad medvirke til at kvalificere kommunikationsstrategier for fremtidens jurister. En forståelse for og kritisk benyttelse af digitale værktøjer indgår derfor i undervisningen.

Undervisningen indeholder både teori og praksis, og vi lægger i undervisningen vægt på, at du ikke bare bliver god til at gengive teorierne, men også bliver god til at omsætte teorierne til praktisk kommunikation. Klar og overbevisende juridisk kommunikation kræver teoretisk viden og praktisk kunnen.

 

Undervisningen kan følges af KA-studerende på alle semestre.  

 

Kurset indgår som en del af iCourts Excellence Programme (se under bemærkninger nedenfor).

Engelsk titel

Legal Communication and Rhetoric

Målbeskrivelse

Undervisningen i Juridisk Kommunikation sætter de studerende i stand til at:

 • Redegøre for forskellige kommunikationsteorier
 • Beskrive elementerne i en kommunikationssituation og redegøre for deres indbyrdes relationer
 • Med udgangspunkt i eksisterende kommunikationsteorier forklare de særlige vilkår, der gælder for juridisk kommunikation og formidling af juridisk viden til forskellige målgrupper
 • Identificere forskellige juridiske tekstgenrer og redegøre for deres tilhørende genrekonventioner
 • Analysere forskellige typer af sproglige og argumentative virkemidler og redegøre for deres virkning i forhold til forskellige kommunikative formål og målgruppebehov
 • Analysere digitale teknologiers indflydelse på moderne juridisk kommunikation og tilpasse formidlingen til digitale formater
 • På baggrund af en konkret kommunikationsopgave argumentere for forskellige løsninger til forskellige formål, genrer, platforme og målgrupper, foretage en kritisk afvejning af de relevante teorier og metoder og træffe et sagligt begrundet valg af de teoretiske og praktiske løsninger
 • Perspektivere konkrete kommunikationsløsninger på en måde, der viser overblik og indsigt i fagets teorier og metoder
 • Formidle og formulere juridiske problemstillinger til forskellige målgrupper på en måde, så kommunikationen er tilpasset formålet, genren, platformen og målgruppens behov, herunder tilpasse formidlingen til digitale formater, hvor dette er relevant.

I undervisningen indgår der studenter-præsentationer af det teoretiske stof, praktiske retoriske øvelser ”på gulvet”, skriftlige analyseopgaver og processkrivning på stedet og hjemmeopgaver. Vi lægger i undervisningen stor vægt på en vekslevirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, plenumdiskussioner og problembaserede praktiske øvelser.

Undervisningen bygger på to grundlæggende lærerbøger, som anskaffes:

Christina Pontoppidan: Gør Teksten Klar. Principper for Klart Skriftsprog. København 2013.

Jonas Gabirelsen & Tanja Juul Christiansen: Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag 2010

Desuden omfatter pensum en samling af forskningsartikler og en tekst- og materialesamling, som vil blive tilgængelige på Absalon.

I alt 375 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Bemærk: faget har ændret navn fra 'Klar og Overbevisende Juridisk Kommunikation'.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

09-10. januar 2024

Reeksamen

15-16. februar 2024

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55256U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Lise Kjær   (14-6774746b34726f796b3471706b7846707b7834717b346a71)
Gemt den 07-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students