Arbejdsret (KA-valgfag)

Kursusindhold

Arbejdsret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Retsområdet udspringer af den almindelige formueret, men sociale beskyttelseshensyn og almene samfundsinteresser spiller en markant rolle på dette retsområde, f.eks. i funktionærloven og diskriminationslovgivningen. Mange ansættelsesforhold er tillige omfattet af en kollektiv overenskomst, som indgås og håndhæves af arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger. Menneskeretlige og EU-retlige regler spiller tillige en betydelig rolle, hvilket stiller dansk arbejdsret over for en række udfordringer. Kurset har som sit primære formål at opøve deltagernes evne til at overskue og orientere sig på tværs af det komplekse arbejdsretlige system og dets materielle og processuelle grundprincipper.

Kurset fokuserer på (1) grundprincipperne for det kollektive overenskomstforhold, herunder organisationsret, konfliktret, fredspligt, ledelsesret og samarbejdspligt, (2) de centrale regler for ansættelsesforhold med vægt på det særlige retsgrundlag for funktionærer, diskriminationslovgivning, indgåelse, ændringer i og opsigelse af ansættelsesforhold samt løn, arbejdstid og arbejdsfravær og (3) hovedtrækkene i arbejdsmiljøsystemet.

De danske regler sættes løbende i menneskeretligt og EU-retligt perspektiv.

Engelsk titel

Labour Law (Master elective course)

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne viden om

 • det arbejdsretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskelle dele af systemet
 • den arbejdsretlige retskildestruktur, herunder europæiske og internationale retskilders betydning for arbejdsrettens forskellige delområder
 • samspillet mellem den kollektive og individuelle arbejdsret, herunder behandlingen af tvister, der udspringer af kollektive overenskomster

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere konkrete arbejdsretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i arbejdsrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i retssystemet
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • analysere komplekse arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter
 • reflektere over forskelle mellem det fagretlige processystem og de almindelige domstole og forklare de praktiske konsekvenser af at sager afgøres i det ene frem for det andet fora

Undervisningen afveksler mellem overblik og øvelser på baggrund af opgaver og konkrete retssager. Undervisningen er baseret på en løbende dialog mellem de studerende og underviserne.

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 6. udg. 2023 (dog ikke kapitel 2 og 15)

Derudover cases (opgaver og afgørelser), som uddeles løbende i undervisningen.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Der er en nær sammenhæng mellem kurserne i Arbejdsret, Ansættelsesret og Kollektiv arbejdsret. Arbejdsret giver en bred oversigt over det samlede arbejdsretlige system, mens Ansættelsesret og Kollektiv arbejdsret giver en mere specialiseret gennemgang af arbejdsrettens to kerneområder.
Det vil være en fordel - men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret inden man følger Ansættelsesret og/eller Kollektiv arbejdsret.

Bemærk at BA-valgfaget Arbejdsret og Arbejdsret (KA) udelukker hinanden, det er derfor ikke muligt at følge begge fag.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 12

Reeksamen

Uge 32 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55225U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-4e697277324f766d77786d6572776972446e7976326f7932686f)
Gemt den 07-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students