Retspsykologi

Kursusindhold

Kurset har til formål at give deltagerne indblik i nogle af retspsykologiens centrale temaer og problemstillinger som udgangspunkt for refleksion og kritisk diskussion. Kursets sigte er at tilbringe de studerende viden om psykologiske teorier og forskning, der har relevans i en juridisk kontekst, særligt indenfor strafferetsprocessen.  

 

Følgende emner behandles:

 • Introduktion til faget og psykologi
 • Psykologiske kriminalitetsteorier og risikomodeller (herunder den bio-psyko-sociale forståelsesramme)
 • Vidnepsykologi (herunder kognition og hukommelsesteori)
 • Afhøringsteori og afhøringsformens betydning for vidneforklaringer
 • Dyssocial personlighedsstruktur (psykopati)
 • Nævningepsykologi og beslutningstagningsprocesser i retten
 • Løgndetektion

 

Kurset indeholder desuden et 2-timers besøg ved Børnehuset, hvor deltagerne bliver introduceret i afhøring af børn fra et praktisk perspektiv.  

Engelsk titel

Forensic psychology

Målbeskrivelse

Viden:

 • Have viden om og forståelse for væsentlige snitflader mellem psykologi og jura, samt de bias, der er i feltet.
 • Have viden om udviklingen af kriminel adfærd, herunder psykologiske, situationelle og biologiske risiko- og beskyttelsesfaktorer.
 • Have viden om og forståelse for vidnepsykologiske problemstillinger, herunder pålidelighed og troværdig hos både voksne og børn i en retslig kontekst.
 • Have kendskab til udvalgte komplekse kriminalitetsformer og de retspsykologiske problemstillinger, der knytter sig hertil.


Færdigheder:

 • Kunne identificere og anvende risiko- og beskyttelsesfaktorer i analyse og forståelse af kriminel adfærd, herunder betydningen af dyssocial personlighedsstruktur (psykopati).
 • Kunne identificere, analysere og diskutere vidnepsykologiske problemstillinger i en retslig kontekst.
 • Kunne identificere og diskutere retspsykologiske faktorer og bias, der kan påvirke vurderinger, beslutninger og afgørelser i en retslig kontekst.

 

Kompetencer:

 • Den studerende bliver i stand til at kunne identificere, diskutere og analysere retspsykologiske problemstillinger.

Præsentation og opsummering af læst stof af underviserne. Gruppeopgave, individuel refleksion, forskellige former for øvelser (bl.a. vidne- og afhøringsøvelser). Plenum diskussioner.

Tine Søberg og Thomas Skou  Roer: Retspsykologi, Materialesamling, 2021. 

 

Samlet pensum ca. 400 sider, hvoraf størstedelen er på engelsk. 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Den studerende vil få løbende feedback gennem kurset i forbindelse med besvarelse af spørgsmål fra underviseren. Derudover vil der blive gjort brug af gruppearbejde hvor den studerende for lejlighed til at diskutere egen viden i forhold til medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55210U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Baumbach   (14-78766d726932666579716665676c446e7976326f7932686f)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students