Specialiseret erstatningsret

Kursusindhold

Faget fokuserer på erstatningsretlige grænseområder, dels mellem erstatning og kontrakt, dels mellem privatret og offentlig ret. Konkrete fokusområder er pt. professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar, alle i et ”grænseområde” – perspektiv. Det bygger ovenpå den grundviden, man opnår på bachelordelen om navnlig erstatningsret, kontraktsret og dele af den offentlige ret.

Engelsk titel

Specialised Law of Torts

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende får viden om:

 • Visse erstatningsretlige grundfigurerer på tværs af juridiske discipliner,
 • Om retsvidenskab som akademisk disciplin
 • Konkrete specialområder

 

Færdigheder:

Den studerende bliver i stand til at:

 • Anvende juridisk metode til at løse komplekse juridiske opgaver
 • Træffe kvalificerede retlige beslutninger
 • Reflektere kritisk over trufne afgørelser

 

Kompetencer:

Den studerende opnår kompetence til at:

 • Gennemføre retsvidenskabelige analyser selvstændigt på specialeniveau
 • Analysere og løse komplicerede retlige problemstillinger inden for området

Der indgår case arbejde samt studenter præsentationer

 • Bernhard Gomard, Moderne erstatningsret, 2002, 100 sider.
 • Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder, 3. udgave 2021: 250 sider.
 • Materialesamling, 300 sider.

 

Pensum omfatter cirka 600 sider.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får individuel feedback på studenterfremlæggelser og kollektiv feedback på mindre opgaver, der løses i grupper i timerne eller som forberedelse til disse.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår: uge 51 - mandag, tirsdag, onsdag

Forår: uge 22 - onsdag, torsdag, fredag

Reeksamen

Efterår: uge 5 - onsdag, torsdag, fredag

Forår: uge 33 - mandag, tirsdag, onsdag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55173U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Vibe Garf Ulfbeck   (12-5c6f686b345b726c686b697146707b7834717b346a71)
Gemt den 27-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students