Ansættelsesret

Kursusindhold

Ansættelsesret beskæftiger sig med reglerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere (løn- og arbejdsvilkår). Ansættelsesforholdet er et kontraktforhold, men er intensivt reguleret gennem såvel kollektive overenskomster som lovgivning. Der findes ikke en samlet lov om ansættelsesforholdet i Danmark, men reglerne er spredt på en række forskellige love, et stort antal overenskomster og uskrevne arbejdsretlige grundsætninger.

 

Undervisningen belyser funktionærlovens centrale betydning og den voksende rolle, som den EU-afledte lovgivning spiller for de ansættelsesmæssige relationer. Der lægges vægt på at belyse samspillet mellem lov- og overenskomstregler og mellem danske regler og den voksende EU-retlige regulering, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for fortolkningen af de danske regler.

 

Kurset fokuserer på følgende hovedemner

 • Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet
 • Samspillet mellem de forskellige retskilder
 • Arbejdsgivers ledelsesret og forbud mod forskelsbehandling
 • Ansættelse af medarbejdere, herunder forskellige ansættelsesformer
 • Løn, arbejdstid og arbejdsfravær
 • Loyalitetspligt og andre generelle adfærdskrav
 • Vilkårsændringer og virksomhedsoverdragelse
 • Opsigelse og ophævelse af ansættelsesforholdet

 

Ansættelsesret bygger videre på BA-valgfaget Arbejdsret, men også på fag som Erstatning og kontrakt, Obligationsret og EU-ret. Det vil være en fordel – men er ikke en forudsætning - at have fulgt Arbejdsret, inden man følger Ansættelsesret.

Engelsk titel

Employment Law

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne en dybtgående viden om

 • den ansættelsesretlige retskildestruktur, de grundlæggende begreber samt EU-rettens betydning for retsområdet
 • de grundlæggende regler for etablering af ansættelsesforhold, vilkår under ansættelsen og ændring og afvikling af ansættelsesforhold
 • det tætte samspil mellem lovgivning og kollektive overenskomster, herunder retsgrundlagets betydning for valg af procesforum
 • det tætte samspil mellem danske regler og underliggende EU-direktiver, herunder den rolle som EU-Domstolens praksis spiller for anvendelsen af dansk ret

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til at

 • identificere relevante ansættelsesretlige problemer på en måde, der viser overblik over retsområdet
 • analysere konkrete problemstillinger på en måde, der vidner om indsigt i de grundlæggende begreber og regler og deres samspil med EU-retlige forpligtelser - argumentere for forskellige mulige løsninger på en fagligt kvalificeret måde, der illustrerer forståelse for de interesseforskelle, der gør sig gældende
 • formidle og formulere viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at

 • rådgive om ansættelsesretlige problemstillinger, herunder kunne argumentere klart og præcist for, hvordan relevante regler skal anvendes i konkrete situationer
 • foretage selvstændige analyser af komplekse ansættelsesretlige problemstillinger med inddragelse af relevante EU-retlige perspektiver
 • reflektere kritisk over retsafgørelser fra såvel danske retsinstanser som EU-Domstolen samt vurdere retsafgørelsernes betydning for det ansættelsesretlige område

De primære læringsaktiviteter vil være koncentreret om gruppe- og plenumdiskussioner af retsafgørelser og cases. Der kan også blive tale om studenter-præsentationer af retsafgørelser.

Jens Kristiansen, Ansættelsesret, 1. udg. 2020 (ca. 600 sider)

Udvalgte artikler m.v. (ca. 150 sider)

Det er en fordel - men ikke en betingelse - at have fulgt Arbejdsret.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback vil blive givet løbende i undervisningen i forbindelse med især drøftelse af cases og retsafgørelser. Derudover vil den blive givet et par gange i løbet af undervisningen i forbindelse med kollektiv evaluering af undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55119U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Kristiansen   (16-57727b803b587f768081766e7b80727b4d77827f3b78823b7178)
Gemt den 28-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students