Juridisk metode – argumentation

Kursusindhold

Faget bygger videre på de studerendes forudsætninger fra faget Juridisk metode – retskilder på uddannelsens første semester og på den erfaring med juridisk metode, som de studerende har opnået gennem retsdogmatiske fag. I faget bliver der arbejdet med retskilderne og deres fortolkning, idet fokus vil være på retskildernes anvendelse i den juridiske argumentation og løsning af konkrete juridiske problemstillinger.

 

Faget vil fokusere på følgende elementer:

• Identifikation af relevante juridiske problemstillinger.

• Identifikation og fremsøgning af relevante retskilder.

• Fortolkning af retskilder og anvendelse af disse i juridisk argumentation med henblik på fastlæggelse af gældende ret i konkrete tilfælde.

 

Faget vil give de studerende grundlag for at anvende juridisk metode og juridisk argumentation i forbindelse med uddannelsens øvrige fag. Samspillet mellem faget og uddannelsens øvrige fag er dobbeltrettet: faget er fundamentalt for arbejdet med de øvrige fag på uddannelsen og løsning af opgaver i forbindelse med disse, og de øvrige fag giver de studerende mulighed for at styrke de kompetencer, som faget giver grundlæggende kendskab til.

Engelsk titel

Legal Method – legal argumentation

Målbeskrivelse

Det overordnede læringsmål for faget er, at de studerende skal kunne fortolke retskilder og anvendes disse i forbindelse med juridisk argumentation og konkrete juridiske problemstillinger.

De studerende vil efter fagets gennemførelse kunne:

 • Fortolke enkelt retskilder i sammenhæng med andre og i praktisk kontekst.
 • Forholde sig kritisk til de enkelte retskilders værdi generelt og i konkrete sammenhænge.  
 • Anvende retskilder i juridisk argumentation med henblik på at kunne løse juridiske problemstillinger.

 

For at nå det overordnede læringsmål skal de studerende tilegne sig:

Viden:

 • Om juridiske fortolkningsprincipper.
 • Om retskildernes indbyrdes forhold.
 • Om retlige begreber af betydning for vurdering af retskilder og deres anvendelse i konkret analyse og retsanvendelse, eksempelvis legitimitet og proportionalitet.

 

Færdigheder:

 • I at identificere konkret relevante retskilde.
 • I fortolkning af retskilder.
 • I at finde relevant retskilder og anvende disse.

 

Kompetencer:

 • Til at argumentere for og imod anvendelse af forskellige retskilder.
 • Til at udvælge relevante retskilder på grundlag af konkrete faktuelle forhold.
 • Til at anvende retskilder i forbindelse med juridisk argumentation for løsning af konkrete juridiske problemstillinger.

Faget bliver bygget op omkring de studerendes gruppearbejde med analyse af henholdsvis domme og love. Resultaterne af gruppearbejdet fremlægges af grupperne med opposition fra underviser og medstuderende.

 1. Peter Blume: Retssystemet og juridisk metode (seneste udg.); udvalgte dele.
 2.  
 3. Thomas Riis og Jan Trzaskowski (red.): Skriftlig jura (2. udg.); udvalgte dele.
 4.  
 5. Karsten Naundrup Olesen og Troels Michael Lilja: Domsanalyse (2. udg. 2016); udvalgte dele.
 6.  
 7. Udvalgte domme og lovtekster.

 

Samlet antal sider: ca. 375.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Bestået Juridisk metode – retskilder.

Faget skal ses i sammenhæng med faget Juridisk metode – retskilder, som er obligatorisk og ligger på uddannelsens første semester.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Den 07. juni 2024 kl. 13-17

Reeksamen

Uge 34

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 18
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karsten Naundrup Olesen   (23-6e64757677687131716478716775787331726f68766871436d7875316e7831676e)
Gemt den 27-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students