Juridisk Kommunikation i Teori og Praksis

Kursusindhold

Faget styrker de studerendes metodiske evner. Således lærer de studerende teorier om vellykket kommunikation, som sætter dem i stand til på et metodisk bevidst grundlag at formulere sig på en måde, så teksten er tilpasset den læser (det publikum), de henvender sig til, det formål, der søges opnået, og den kontekst, teksten skal virke i, herunder de særlige krav, der gælder for digitale medier. Kommunikation er en afgørende færdighed i enhver professionel sammenhæng og en central forudsætning for cand.soc.-uddannelsens kandidater, fordi de skal kunne arbejde kvalificeret i tværfaglige grupper. Undervisningen understøtter de studerendes evne til at formulere sig i overensstemmelse med konventionerne for akademisk sprog, men hovedfokus er på kommunikation i professionjuridisk praksis.

 

I stikord er indholdet af kurset som følger:

 

• Kommunikationsforståelse: når man kommunikerer professionelt kan man grundlæggende have tre formål med sin tekst: at informere, at overbevise eller, specielt for juridisk kommunikation, at foretage en juridisk handling.

• Situationslære: retorikkens situationslære giver anvisninger på, hvordan og hvorfor vellykket kommunikation altid er tilpasset kontekst, formål, skribent og læser.

• Genrelære:  det er velkendt at tekster kan inddeles i forskellige genrer, men hvad er det for kendetegn, der adskiller dem? Genrelæren handler om konventionerne for forskellige teksttypers sprog og opbygning.

• Begrebs- og terminologilære: juridiske begreber er juristers fagsprog, og derfor er det vigtigt for professionsjurister at kende til begrebs- og terminologilærens kobling mellem sprog og viden.

• Argumentationslære: et centralt element i juridsk kommunikation er argumentation. Når man kommunikerer retligt, er det derfor nødvendigt at beherske retorikkens regler om at finde og etablere præmisser i en argumentation (topik) og at bygge et argument op, så det leder frem til den konklusion man vil opnå (argumentionsmodeller)

Engelsk titel

Communication and Rhetoric in Legal and Cross-Disciplinary Contexts

Målbeskrivelse

Viden om kommunikation og sprog i en juridisk kontekst. Herunder viden om, hvordan der kommunikeres i forskellige juridiske genrer, samt viden om de respektive juridiske genrers kommunikative traditioner med hensyn til ordforråd, syntaks og tekstopbygning.

• Viden om argumentation. Herunder viden om retoriske argumentationsmodeller, samt viden om, hvordan disse anvendes i en juridisk kontekst

• Færdigheder i at analysere juridiske tekster med teorier fra kommunikation og retorik

• Færdigheder i at producere juridiske tekster på baggrund af viden om kommunikationsteorier og retorik

• Kompetence til at arbejde med jura i forskellige juridiske og tværfaglige kontekster

• Kompetence til at kombinere og integrere den professionsfaglige og juridiske viden

Hver undervisningsgang vil bestå af teorigang, herunder studenterpræsentationer, og en række praktiske kommunikationsøvelser, som de studerende arbejde med i grupper på stedet med udgangspunkt i de teorier, der er forberedt til undervisningen. Undervisningen bygger på en stor grad af interaktion både mellem de studerende indbyrdes og mellem de studerende og underviserne. Vi lægger vægt på et behageligt arbejdsklima og fokuserer på, at det skal være både sjovt og udbytterigt at deltage aktivt.

Undervisningsmaterialet omfatter en gennemgående lærebog og en tekstsamling bestående af videnskabelige artikler og uddrag af bøger; i alt ca. 375 sider.
Desuden indgår en materialesamling, bestående af love og afgørelser samt andre juridiske tekstgenrer.

 

Det er ulovligt at dele digitale studiebøger med hinanden uden tilladelse fra rettighedshaver.

Det er et obligatorisk fag på cand.soc.-uddannelsen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1. døgn
Prøveformsdetaljer
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Uge 24, d. 10.-11. juni 2024

Reeksamen

Uge 33, d. 12.-13. august 2024

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 18
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JCSK00005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Lise Kjær   (14-6572726932706d7769326f6e6976446e7976326f7932686f)
Gemt den 12-06-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students