Visuel kultur/Kunsthistorie -Kunst og Kulturforskning 2-: Autoteori og visuel kultur – selvfortællende visuelle praksisser og forskningsmetoder/Censur af visuel kultur

Kursusindhold

Delforløb 1: Autoteori og visuel kultur – selvfortællende visuelle praksisser og forskningsmetoder

v. Maria Bee Christensen-Strynø

Autoteori har især igennem det sidste årti opnået opmærksomhed med litterære genrehybrider som Paul B. Preciados Testo Junkie (2013) og Maggie Nelsons Argonauterne (2015), der udfordrer traditionelle grænser i skriftlige genrer ved at sløre skellene mellem personlige erfaringer og teoretiske, filosofiske indsigter og refleksioner.

Samtidig har autoteorien også vundet indpas via forskellige visuelle formater, udtryk og greb i områder af kunst- og kulturforskningen, hvor selvfortællende praksisser og forskningsmetoder med omdrejningspunkt i kropslig og levet erfaring bl.a. benyttes til at sætte fokus på marginale og minoriserede positioner som vidensbærende kapaciteter, der udtalt ønsker at udgøre alternativer til dominerende teoretiske vidensformer.

Delforløbet tilbyder en udforskning af “den autoteoretiske impuls” (Fournier 2021) i samtidens visuelle kultur, hvor vi med udgangspunkt i en række visuelle formater som fotoessays, vlogs og visuelle dagbøger, samt forskningsfelter og -metoder som sanse- og autoetnografi, memory work og kunstbaserede forskningsmetoder, vil oparbejde færdigheder i at analysere autoteoretisk informerede udtryk, værker og fænomener på tværs af medier, kunst og kulturproduktion. I forlængelse heraf vil vi arbejde eksperimenterende med operationaliseringer af feltet og udvikle egne autoteoretiske greb og udtryk for at opnå nuanceret kendskab til de potentialer og udfordringer, som visuelle autoteoretiske praksisser rummer.

Delforløbets eksamensform udgøres en portfolioaflevering på 8-10 ns. og består af enten et autoteoretisk video-/fotoessay i kombination med en skriftlig aflevering, eller en autoteoretisk tekst med visuelle elementer i kombination en skriftlig aflevering.

Delforløb 2: Censur af visuel kultur

v. Dennis Meyhoff Brink

I de seneste år har den såkaldte New censorship theory kastet nyt lys over omfanget og effekterne af forskellige former for censur i den moderne epoke. Den nye teoridannelse udfordrer traditionelle opfattelser af censur i to henseender: For det første udvider den censurbegrebet til at omfatte meget mere end statscensur (i de mest radikale versioner overgår teorien fra ”regulativ” til ”strukturel” censur). For det andet opfatter den ikke alene censur som repressiv, men også som produktiv (censur fremprovokerer diskurser, værker, begivenheder mm.). For at sætte os ind i den nye teoridannelse, vil vi læse tekster af bl.a. Michel Foucault, Judith Butler, Beate Müller, Nora Gilbert og William Olmsted.

Med udgangspunkt i den aktuelle forskning vil vi undersøge fem historiske og aktuelle cases: 1) De europæiske myndigheders censur af satiretegninger i det 19. århundrede og satirikernes reaktioner derpå. 2) Hollywoods selvcensur i det 20. århundrede og filminstruktørernes reaktioner derpå. 3) Instagram og andre techgiganters censur af brugere i dag og visuelle reaktioner derpå. 4) Terroristers forsøg på at indføre forbud imod blasfemi og visuelle reaktioner derpå. 5) Cancel culture på venstre- og højrefløjen og visuelle reaktioner derpå.

Undervejs vil vi besøge Den censurerede udstilling om censur på museet STORM og til sidst i forløbet vil vi afholde en workshop, hvor vi sammen arbejder på at udvikle jeres idéer til opgaver. Delforløbets eksamensform udgøres af en portfolioaflevering på 8-10 ns.

Engelsk titel

Visuel Culture/Art History: Art and Culture Research 2

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

 

Kunst KA 2019 ordning

VK KA 2019 ordning

KA 2022 ordning

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HVKK03281U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Maria Bee Christensen-Strynø   (7-7165766d65676c446c7971326f7932686f)
Underviser

Maria Bee Christensen-Strynø og Dennis Meyhoff Brink

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students