Visuel kultur: Visuel kultur og teori

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om visuel kultur med fokus på visuelle fænomener, som giver det sociale og kulturelle liv en særlig dimension.

nedenstående opdateres løbenden

Den første del af kurset (7x4 timer) består af to dele; ”Visuel kultur: historie og teori - et nyt felt i det 20. århundrede,” samt, ”Det visuelle: mellem kropslig erfaring og betydning.” Herunder behandles temaer som repræsentation og billede, visuel erfaring og betydning, det visuelle som dimension og organisation, samt visuel haptik, affekt og intersektionalitet. (500 normalsider).

Parallelt med denne del af kurset udvikles ideer ift. den første del af aktiv undervisningsdeltagelse: en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider. Første del sluttes med selvstændig søgning af supplerende teori (400 normalsider) i uge 42 (efterårsferie) samt færdiggørelse af en ide, hvorefter den obligatoriske skriftlig opgave på 3-5 normalsider skrives i uge 43 med feedback umiddelbart efter.

Anden del af kurset behandler ”Det visuelles sociale organisation: kommunikation, kritik og transvisualitet” (3x4 timer) og afsluttes med en selvstændig workshop over 2 uger (2x8 timer), hvor fokus er deltagernes videre bearbejdning af den første opgave (eller en ny tilgangsvinkel/emne) med mere omfattende inddragelse af selvvalgt supplerende teori (400 normalsider) sammen med en case efter deltagernes eget valg; f.eks. ift faglig baggrund, interesser og beskæftigelsesplaner.

Engelsk titel

Visual Culture: Visual Culture and Theory

Uddannelse

Visuel kultur

Den første del af kurset (7x4 timer) er organiseret i forelæsninger, gruppearbejde og dynamisk dialog med peer feedback fra medstuderende og mundtlig feedback fra underviser. Denne del afsluttes med en obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider med skriftlig feedback, som samtidig tjener som oplæg til anden del af kurset.
Anden del af kurset (3x4 timer) er organiseret i forelæsninger, gruppearbejde og dynamisk dialog med peer feedback fra medstuderende og mundtlig feedback fra underviser. Den afsluttende workshop (2x8 timer) udvikler den studeredes obligatoriske skriftlig opgave fra første del til en 1-2 siders synopsis til fagets eksamensopgave. Denne synopsis udvikles i en proces, der træner akademisk problemudvikling og fokus, samt formulering af problemstilling gennem løbende mundtlig drøftelser og feedback. Fremstilling af en synopsis er en forudsætning for den afsluttende individuelle eksamensopgave.
Kursets materiale og struktur afspejles i kursusrummet på Absalon. Kurset er organiseret i faste arbejdsgrupper på tre medlemmer som organiseres ved kursusstart i samarbejde med kursets deltagere.

Feedback foregår i rammer af forelæsninger, gruppearbejde og dynamisk dialog og indenfor rammerne af gruppernes arbejde:

Skriftlig og mundtlig feedback: obligatorisk skriftlig opgave på 3-5 normalsider.
Kollektiv, individuel og peer feedback: workshop/synopsis, gruppearbejde.
Løbende feedback i drøftelser af forelæsninger, perspektiverende plenum-diskussioner mm.
Skriftlig feedback ved afsluttende eksamen: skriftlig kommentar i Digital Eksamen.

NB: Man kan altid henvende sig til underviseren, direkte ifbm med undervisningen, pr. email eller telefon, med kommentarer, kritik og forslag.

Til kurset hører et fast pensum på 500 normalsider, der læses og behandles i første del. Teksterne er markeret med primær- og sekundær-tekster i kursusplanen. Nogle steder er der i sekundærteksterne anført særlige uddrag, som skal læses for at fastholde en avanceret tilgangsvinkel men lette læsebyrden. Derudover skal deltagerne selv finde 400 normalsiders relevant litteratur til brug i obligatoriske skriftlige opgave på 3-5 normalsider i uge 43 samt i den senere workshop til fremstilling af en 1-2 siders synopsis og i den afsluttende skriftlige opgave. Kurset er baseret på, at primær- og sekundær-tekster (evt. uddrag) læses grundigt til hver gang. Primær-tekster må gerne læses to gange, over flere dage.

Det faste pensum er samlet i kursets kompendium, som er klar til køb, start august 2021 i Campus Print Webshop:

http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html

Det er vigtigt, at du træner intenst i at tænke med det visuelle og analysere visuelle fænomener, hvad man kalde: at træne en visuel fantasi. Kig på din omverden, træn dig i at betragte visuelle fænomener og dan dig en mening om dem gennem uddannelsen og dette kursus; store og små fænomener, upåagtede og allestedsnærværende, sociale og individuelle, mærkelige og normale, trivielle og excentriske, fra skærmene i det globale finansmarked til din egen vindueskarm. Det kan anbefales at læse Malcolm Barnard, Approaches to Understanding Visual Culture. Palgrave Macmillan 2001 som en basisintroduktion ift. at se visuelt på verden op til kursusstart.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)


 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig prøve
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 292
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HVKK03251U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemester 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Ib Michelsen   (7-74807c767b787f537b8880417e8841777e)
Underviser

Anders Ib Michelsen

Gemt den 13-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students