Tysk - Kultur 2: tysk historie og litteraturhistorie

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning for fransk, italiensk og tysk):

This course explores various themes and theories concerning society, history, and culture (including literature and other cultural productions) in both European and global contexts. Students will be introduced to key concepts, theories, and methods needed to understand the complexities of the societies, histories, and cultures of their chosen language area. At the same time, the course situates these in a broader European and Global context to shed light on transnational and global connections, allowing students the possibility of transcending traditional national and linguistic divisions and pose broader comparative questions.

Det tyske forløb:

Tysk holdundervisning: består af to kurser i a) tysk historie og b) tysk litteraturhistorie, der omhandler hovedlinjer i tysk historie og litteraturhistorie fra ca. 1750 til 1945. Tysksprogede litterære tekster og kildetekster sættes i sammenhæng med den politiske, kultur-, social-, idé- og litteraturhistoriske udvikling i de tysksprogede lande fra 1750 til 1945. I historiekurset fokuseres på udvalgte historie temaer og begreber (fx generation, køn, nationalisme) og i litteraturkurset undervises i de litterære epoker og i at analysere tysksprogede tekster i relation til den relevante historiske kontekst. vha. kultur- og litteraturanalytisk fagterminologi. Kurserne afsluttes med en mindre akademisk opgave på tysk med brug af teori og metode samt videnskabsteoretisk refleksion. Undervisningen foregår hovedsageligt på tysk.r i forståelse af den variation, som kendetegner forskellige tekstgenrer.

Engelsk titel

German - Culture 2: German History and History of Literature

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Grundbøger og tekster på absalon

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Kursusnummer
HTYB01141U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Detlef Siegfried   (6-6667766e6768426a776f306d7730666d)
 • Alexander Knopf   (15-446f687b6471676875314e71727369436b7870316e7831676e)
 • Lars Behnke   (11-6f6475763165686b716e68436b7870316e7831676e)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students