Tysk - Tysk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Sprog og kultur 1 (fælles forelæsning for fransk, italiensk og tysk):

Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det tyske forløb:

Modulet består af to kurser, der giver en indføring i ”tysk sprog & kultur” og i ”tekstanalyse & kultur”. Hvad betyder tysk sprog som kommunikationsfællesskab og hvilke sammenhænge eksisterer der mellem sprog og kulturelle og nationale identiteter historisk og aktuelt?  Disse spørgsmål tages op i forelæsningsrækken og undersøges i arbejdet med tekster og sprog i kurserne.

Kurset i ”tekstanalyse & kultur” vil især fokusere på litterære tekster (lyrik, prosa og drama), men også omhandle saglitteratur (pressetekster, politiske tekster brugstekster) med fokus på tiden fra 1945 til i dag. Kurset i ”tysk sprog og kultur” træner især de praktiske sprogfærdigheder: mundtligt og skriftligt tysk samt læse- og lyttefærdighed. Vi vil se kontrastivt på tysk og dansk sprog og lave mindre oversættelsesøvelser.

Desuden introducerer modulet til fagets hjælpemidler og de akademiske færdigheder såsom opgaveskrivning, argumentation, litteratursøgning og tidsstyring.

Engelsk titel

German - German Language and Culture 1: An Introduction

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 2x2 ugentlige timer

Kompendium og tekster på absalon. Et mindre antal bøger skal desuden købes (litterære primærtekster)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolio: Portfolio-eksamen er en samling af følgende kursusaktiviteter, som afleveres i løbet af semestret til fastsatte frister:
Mundtligt oplæg i grupper, bibliografisk opgave, skriftlige produktioner: referat, tekstanalytiske opgaver samt en problemformulering/​synopsis.
I alt 16-20 normalsider, som afleveres samlet.

Portfolioen uploades i digital eksamen d. 4. januar 2023.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Tysk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HTYB01111U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Behnke   (11-776c7d7e396d70737976704b738078397680396f76)
 • Birthe Hoffmann   (8-70776e6e7569767648707d7536737d366c73)
 • Anna Lena Sandberg   (5-6673736678456d7a7233707a336970)
Gemt den 12-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students