TORS, Videnskabsteori - Fagspecifikt (F24)

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende får lejlighed til at kvalificere deres faglige specialisering ved at se den i et større, mere alment og videnskabsteoretisk perspektiv. Undervisningen foregår derfor som en kombination af tværfaglige fællesforelæsninger og fagspecifikke seminarer. Fællesforelæsningerne drejer sig om videnskabsteoretiske spørgsmål og perspektiver af relevans for enhver studerende på ToRS. Det drejer sig f.eks. om forskellige syn på videnskab og humaniora, om universitets idé og tværfaglighedens udfordringer, om videnskabelig argumentation og akademisk bullshit, om forholdet mellem etik og videnskab, om vores uddannelsers human- såvel som samfundsvidenskabelige indhold m.v. På de fagspecifikke seminarer vil de emner, der bliver introduceret i fællesforelæsningerne, blive viderebearbejdet eller komplementeret indenfor rammen af den studerendes faglige specialisering. Her drejer det sig specifikt om det pågældende fags videnskabsteori, forskningshistorie, karakteristiske cases mv.

Engelsk titel

ToRS Common course – Science and Theory of Science

Målbeskrivelse

Se din eksamenskode i studieordningen for din uddannelse: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Forelæsninger, seminar, øvelser, studenteroplæg

Dette kursus er en del af Almen Videnskabsteori og de to kurser tilsammen giver 15 ECTS. Du skal undervisningstilmeldes begge kurser for at bestå modulet Videnskabsteori

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 276,5
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HTOR0107FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Find skema på KUnet.dk eller skema.ku.dk
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Birgitte Schepelern Johansen   (9-676f746d6673786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Se skema

Gemt den 03-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students