TORS, Praktik (projektorienteret forløb) 15 eller 30 ECTS (F24)

Kursusindhold

Gennem et konkret praktikophold ved en selvvalgt og faglig relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt, privat virksomhed, start-up eller egen virksomhed vil du opnå erfaring med akademisk relevant arbejde og få indsigt i praksisser, forhold og processer på praktikstedet. Ligeledes vil du få mulighed for at reflektere over egen rolle og kompetencer i en konkret faglig relevant praksisrelation.

Undervisningen vil skærpe din evne til at have en kulturanalytisk opmærksomhed på organisationsdynamikker og organisationskultur. Som led i forløbet udvikles dine metodiske evner til at lave kulturanalyser af organisationsdynamikker. På bagrund af teorier og begreber relateret til organisationsteori og organisationsantropologi vil du få styrket kompetencen til at formulere og arbejde med kulturanalytiske problemstillinger. Da du som led i dit praktikophold skal indsamle materiale relateret til praktikstedet, vil du blive introduceret til feltarbejdsmetoder og kvalitativ metode. Endvidere vil der i undervisningen blive lagt vægt på materialitetsstudier, dokument- og strategianalyse, analyse af retfærdiggørelsesregimer, governmentality-analyse, kommunikation og identitet.

Engelsk titel

Academic internship 15 or 30 ECTS

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg på Komparative Kulturstuier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019
 • KA ordninger på ToRS

 

Kurset henvender sig til studerende, som vil i praktik (15 eller 30 ECTS) og som ønsker at udføre en kulturanalyse af praksisser, forhold og dynamikker på praktikstedet.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.  

 

Den studerende finder selv et praktiksted, etablerer selv kontakt til praktikstedet og er selv ansvarlig for at udfylde kontrakten og arbejdsbeskrivelse i samarbejde med praktikværten. Læs mere om tilmelding, krav og procedurer på:

Hvis du er KU-studerende, find da en beskrivelse af hele processen samt dokumentet til udfyldning på KUnet her: Jeg vil gerne tage et projektorienteret forløb som tilvalg på ToRS.

Hvis du er ikke er KU-studerende:
Kontakt ToRS’ studievejledning: https:/​​​/​​​tors.ku.dk/​​​kontakt/​​​studievejledning/​​​ og få tilsendt processen og dokumentet til udfyldning.

Har du spørgsmål til tilmelding, udfyldning af kontrakten eller andet, så kontakt ToRS studievejledning: https:/​/​tors.ku.dk/​kontakt/​studievejledning/​

 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret emne A i Komparative Kulturstudier - 15 ECTS (aktivitetskode HKKB10301E)
Projektorienteret emne B i Komparative Kulturstudier - 15 ECTS (aktivitetskode HKKB10311E)

Udvidet projektorienteret emne A i Komparative Kulturstudier - 30 ECTS (aktivitetskode HKKB10321E)
Udvidet projektorienteret emne B i Komparative Kulturstudier - 30 ECTS (aktivitetskode HKKB10331E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Projektorienteret specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13051E)
Projektorienteret specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13052E)

Udvidet projektorienteret forløb A (30 ECTS) (aktivitetskode HTÆK13191E)
Udvidet projektorienteret forløb B (30 ECTS) (aktivitetskode HTÆK13192E)

KA Valgfag:

Grønlandske og arktiske studier:
Grønlandske og arktiske studier 2019 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HESK03481E)

Grønlandske og arktiske studier 2019 Projektorienteret formidling KA (15 ECTS) (aktivitetskode HESK03491E)

Indianske sprog og kulturer:
Indianske sprog og kulturer tilvalg 2019 Projektorienteret forløb KA tilvalg (15 ECTS) (aktivitetskode HINK13021E)

Asienstudier:
Asienstudier  2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HAIK13001E)

Mellemøstens sprog og samfund:
Mellemøstens sprog og samfund - arabisk 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HARK03431E)

Mellemøstens sprog og samfund - hebraisk 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HHEK03431E)

Mellemøstens sprog og samfund - persisk 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HPEK03431E)

Mellemøstens sprog og samfund - tyrkisk 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HTRK03431E)

Oldtidskulturer:
Nærorientalsk oldtidskulturer - Assyriologi 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HASK03521E)

Nærorientalsk oldtidskulturer - Nærorientalsk arkæologi 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HNAK03521E)

Nærorientalsk oldtidskulturer - Ægyptologi 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HÆGK03521E)

Religionsvidenskab:
Religionsvidenskab 2021 Projektorienteret forløb KA tilvalg (15 ECTS) (aktivitetskode HRVK13011E)

Østeuropastudier:
Østeuropastudier - Balkanstudier 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HBAK03461E)

Østeuropastudier - Ruslandstudier 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HRUK03461E)

Østeuropastudier - Polenstudier 2021 Projektorienteret forløb KA (15 ECTS) (aktivitetskode HPLK03461E)

Forskellen mellem A og B på Komparative kulturstudier ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Du tildeles en personlig vejleder blandt underviserne. Vejleder skal godkende din jobbeskrivelse før den sendes til endelig godkendelse i Studienævnet. Undervisnings- og arbejdsformen vil være organiseret som forelæsninger (ca. 8-9 stykker), som introducerer til kulturanalyse i organisationer. Derudover vil der være projektvejledning. Der vil være litteratur i et omfang af ca. 300-800 sider.

Materiale til undervisningen vil være tilgængeligt i Absalon

Se prøveformer i studieordningen på https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Studerende skal påregne, at man ved aflevering af opgaver skal vedlægge en attest underskrevet af praktikværten, som viser, at man har været i praktik i det timetal, som er angivet i studieordningen.

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Dette kursus anbefales også til KA studerende på Tværkulturelle studier, som forfølger projektorienteret forløb på deres egen uddannelse (altså ikke som tilvalg).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTOB0101FU
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se opslag i grupperummet på Absalon
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frank Sejersen   (8-786a6f6a77786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Minna Safia Tikander, vmh611@hum.ku.dk

Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students