TORS, Introduktion til grammatisk analyse (E23)

Kursusindhold

Ethvert sprog er sit eget rige og nuancerede kommunikationssystem, og forskellene mellem verdens sprog er overvældende. De radikale forskelle mellem sprog er bl.a. opstået fordi verdens sprog har udviklet sig i vidt forskellige kulturelle og geografiske kontekster – hvor mennesker har forskellige praksisser og kommunikationsbehov.

Når vi analyserer og sammenligner grammatik og ordforråd på tværs af sprog, får vi blik for hvor grundlæggende sprog kan adskille sig fra hinanden, og for hvordan sproglige forskelle kan afspejle kulturelle forskelle. På den måde kan den præcise sproglige analyse blive en nøgle til at forstå dybe kulturelle forskelle i mønstre at tænke og kommunikere i.

Et af de centrale mål for Introduktion til Grammatisk Analyse er at du opnår indsigt i dette tætte samspil mellem sprog, kultur og kognition og får smagsprøver på hvordan vi metodisk kan undersøge dette samspil. Kursets andet overordnede mål er at skabe et fælles lingvistisk grundlag for studerende på tværs af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Førsteårsstuderende har typisk vidt forskellig erfaring med grammatisk analyse, og dette introduktionskursus har derfor bl.a. til formål at sikre at alle er godt klædt på til den videre undervisning i de specifikke enkeltsprog på hver af instituttets uddannelser.

Kurset forløber som syv undervisningsgange af to timer i første halvdel af semesteret, og der er ikke nogen eksamen.

Engelsk titel

Introduction to linguistic analysis

Uddannelse

1.-års (og evt. 2.-års) studerende på ToRS, alle BA-uddannelser

Målbeskrivelse

Kurset klæder kursusdeltagerne på til at kunne følge kurser i de specifikke sprog, der udbydes på ToRS. De skal således bibringes almene færdigheder i at analysere sprog, som de så kan anvende under indlæringen af et nyt fremmedsprog.  

Kurset er først og fremmest baseret på øvelser, på basis af introducerende underviseroplæg og de studerendes behov. Eksempelmateriale og oversigter udleveres undervejs. Der er ingen forberedelse.

Udleveres løbende via Absalon

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • Total
 • 14

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTOB0100EU
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se link herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7367787a73676a79466e7b7334717b346a71)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 09-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students