Teater- og performancestudier: Drama- og teaterpædagogik

Kursusindhold

Formålet med undervisningen i dramapædagogik er, at den studerende tilegner sig kompetence til at kunne designe og facilitere drama- og teaterpædagogiske forløb i forbindelse med i drama- og teaterundervisning. Hensigten med kurset er at give indblik i samt praktisk erfaring med forskellige drama- og teaterpædagogiske praksisformer med henblik på at udvikle de studerendes selvstændige kreative praksis som drama- og teaterpædagoger.

Undervisningen giver grundlæggende indsigt i væsentlige teater- og dramapædagogiske praksisformer og teknikker, samt kendskab til didaktik, lærings- og kreativitetsteori, dialogformer og kreative kommunikationsprocesser.

Undervisningen foregår som et ophold på en gymnasial undervisningsinstitution, højskole eller lignende, hvor den studerende selvstændigt tilrettelægger og afvikler undervisningsforløb under supervision af en underviser på stedet, kombineret med et månedligt workshopforløb afholdt på Afdelingen for Teater- og Performancestudier og et udvidet vejledningsforløb i relation til udarbejdelsen af den frie hjemmeopgave.

Forløbet på den gymnasiale undervisningsinstitution skal indebære deltagelse i undervisningen i minimum 20 lektioner, hvoraf den studerende skal undervise selvstændigt i min. 10 lektioner. I de øvrige 10 lektioner skal den studerende være tilstede som observatør i den undervisning, der foregår på stedet (eventuelt som medunderviser efter aftale med stedets underviser). Forløbet dokumenteres med en arbejdsrapport på 7-10 normalsider, som udgør den aktive undervisningsdeltagelse.

Undervisningsinstitutionen skal godkendes af underviseren inden forløbets start.

Engelsk titel

Drama Education and Theatre Pedagogy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Praksisforløb, workshop (og udvidet vejledningsforløb)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet, ?
Prøveformsdetaljer
Se studieordning
Krav til indstilling til eksamen

Se studieordning

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Total
  • 12

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEK03402U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Mette Obling Høeg   (11-706877776872656f6c716a436b7870316e7831676e)
Underviser

Mette Obling Høeg

Gemt den 17-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students