Teater og Performancestudier: Teori og design: produkt, praksis, proces, erfaring

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende indsigt i de kunstbegreber og teorier om kreativitet, æstetik, praksisformer og oplevelseskvaliteter, der knytter sig til teater- og performancestudierne, samt i disse teoretiske positioners forbindelser til relevante kulturelle, samfundsmæssige og historiske kontekster. Endvidere indsigt i teorier, modeller og redskaber rettet mod proceshåndtering i kulturel produktion.

Et væsentligt element i kurset er de studerendes arbejde med et konkret projekt, der kan føre frem til realisation fx i form af et speciale. Der arbejdes derfor med praktisk omsætning af de teoretiske positioner, og målet er at opnå færdigheder i selv at udvikle og designe æstetiske projekter med afsæt i en kritisk reflekteret teoretisk ramme.

 

Som et delelement i på dette kursus vil der være et undervisningsforløb i drama- og teaterpædagogik, som har til formål at forberede jer på at kunne varetage undervisningen i faget dramatik i gymnaiet og på HF. Det er et krav til alle studerende på humaniora, som studerer på gymnasierelaterede fag, at man, gennem sin uddannelse, skal erhverve kompetencer specifikt til at undervise i gymnasiet. Denne del af uddannelsesforløbet, har vi lagt ind i dette kursusforløb

Engelsk titel

Theory and Desig: Product, Praxis, Process, Experience

Uddannelse

Teater og Performancestudier

Holdundervising, forelæsning og praktiske øvelser

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEK03381U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Eigtved   (7-787c7a87897877537b8880417e8841777e)
Underviser

Michael Eigtved

Gemt den 09-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students