Teater- og performancestudier: Produktion og kommunikation

Kursusindhold

Kurset i Produktion giver indsigt i begreber, teorier, metoder og praktiske færdigheder vedrørende organisation, planlægning og administration af en teater- eller anden kulturproduktion, således at den studerende selv kan anvende de opnåede kompetencer i praksis og forholde sig analytisk til andres praksis.

Den mundtlige eksamen, der kan aflægges som gruppeprøve, er baseret på en selvvalgt problemstilling, hvor man fx kan man gøre rede for et fiktivt teaterproduktionsforløb, der strækker sig fra idéfase og konceptudvikling til regnskab og fokuserer på de administrative og produktionsledelsesmæssige aspekter.

Der vil indgå et forløb, hvor kurset Fordybelsesemne og kurset Produktion bliver samlæst omkring specifikke tematikker i scenekunstfeltet.

Engelsk titel

Production and Communikation

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning og forelæsning
12 timer i 7 uger

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00862U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Eigtved   (7-6a6e6c797b6a69456d7a7233707a336970)
 • Franziska Bork-Petersen   (10-6e6a786d7c6d7a7b6d7648707d7536737d366c73)
Underviser

Michael Eigtved og Franziska Bork-Petersen

Gemt den 09-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students