Teater- og performancestudier: Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse

Kursusindhold

Kurset i Kompleks dramaturgi og kulturel iscenesættelse udgør modulet Analyse i et udvidet felt og bygger som sådan oven på kurserne i Dramaturgi og Forestillingsanalyse. Vi arbejder med et udvidet teater- og scenekunstbegreb, hvor de dramaturgiske og forestillingsanalytiske redskaber anvendes på et bredt spektrum af teatrale og performative værker og iscenesættelser i kunstfeltet, samt på kulturelle begivenheder og iscenesættelser i andre dele af samfundet. Der vil desuden blive fokuseret på, hvordan de dramaturgiske og forestillingsanalytiske kompetencer kan anvendes syntetiserende i relation til komplekse værker, der udspiller sig på grænsefladerne mellem scenekunst og andre former for kulturel iscenesættelse. Det kan være værker, hvor grænserne udfordres mellem fx tekst og forestilling, publikum og deltager, teater og omverden, etc. Men det kan også være mere klassiske dramaer, der betragtes i nye kulturelle konstellationer.

Emnerne for analysen spænder fra mega-events som sportskampe og rockkoncerter til eksperimenterende formater som fx performance lectures, stand-up, interventions- og virkelighedsteater. Det komplekse problemfelt indebærer, at vi trækker på et udvidet æstetisk og kulturteoretisk beredskab i forhold til grunddisciplinerne.

Kurset er delt i 2, hvoraf der undervises i Kompleks dramaturgi 3 timer ugentlig og i Kulturel iscenesættelse 3 timer ugentlig med en samlet eksamen.

Engelsk titel

Cultural Events and Complex Dramaturgy

Uddannelse

Teater- og performancestudier

Holdundervisning + forelæsning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives som del af vejledningsforløbet med den endelige opgave individuel mundtlig feedback med afsæt i mindre tekster, den studerende har produceret (fx problemformulering, dispositioner, teoretiske og metodiske refleksioner)

Der gives kollektiv feedback løbende dels på skriftlige øvelser, dels på plenumpræsentationer af resultatet af gruppediskussioner.

Eksamensopgaven gives en kort skriftlig feedback ud over karakteren

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTEB00832U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Solveig Gade   (11-7874717b6a6e6c6c66696a456d7a7233707a336970)
 • Michael Eigtved   (7-6f73717e806f6e4a727f7738757f386e75)
Underviser

Michael Eigtved og Solveig Gade

Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students