TS, Kulturel oversættelse (E23)

Kursusindhold

Migration, globalisering og hurtige forandringer udgør nogle af de største udfordringer for nationer, samfund, institutioner og individer i dag, og derfor er vi nødt til at udvikle en forståelses- og analyseramme for disse fænomener. Begrebet kulturel oversættelse beskriver det forhold, at ethvert møde mellem forskellige kulturer, verdenssyn eller værdisystemer udløser handlinger og strategier for oversættelse, som langt fra kun har med sprog at gøre, men hvor også parternes kulturelle forudsætninger kommer til forhandling. Ideelt set er kulturel oversættelse en gensidig proces, hvor man forsøger at forstå den anden ud fra sin egen position, samtidig med at man også forsøger at se sig selv ud fra den andens synspunkt. Reelt foregår kulturmøde dog langt fra altid i et magtfrit rum, og oversættelse mellem sprog og kulturer kan fungere og fortolkes meget forskelligt, lige fra vold og overgreb til kreativitet og nyskabelse. Kurset er tværdisciplinært såvel som tværkulturelt. Der inddrages sprog- og litteraturteori, historisk og antropologisk metode, samt samfundsteori. Begrebet kulturel oversættelse diskuteres i forhold til emner som migration, kulturmøde, kolonialisme/postkolonialisme, kosmopolitisme og globalisering.

Engelsk titel

Cultural translation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som starter på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Målbeskrivelse

KA 2021-studieordning:
Kulturel oversættelse (aktivitetskode HTÆK03461E)

Forelæsninger, holdundervisning, dialogseminarer, studenteroplæg samt
anden form for aktiv inddragelse af de studerende. Der skal endvidere indregnes arbejde i læsegrupper og med feedback. Eksamen vil være en porteføljeeksamen, og der skal skrives 3 mindre opgaver i løbet af kurset.

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon og i kompendieform

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier.

Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 370,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HTÆK0106EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kirsten Thisted   (7-766a6b75766766426a776f306d7730666d)
Underviser

Kirsten Thisted, thisted@hum.ku.dk
Trine Brox, trinebrox@hum.ku.dk

Gemt den 15-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students