SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: ’Kropssprogpsykologi’: kropslige handlinger som kommunikation i ansigt-til-ansigt interaktion

Kursusindhold

Dette kursus henvender sig til studerende som ønsker at fordybe sig i hvordan kropslige handlinger indgår som kerneelement i interaktion. Det kunne eksempelvis være det kommunikative potentiale der ligger i at kigge i en bestemt retning på et givent tidspunkt, anlægge en særlig mimik, udføre en gestus, indtage en positur, bevæge sig på en særlig måde etc.  

 

Der findes coaches, terapeuter og selvudnævnte ’kropssprogseksperter’ der hævder at sådanne handlinger altid betyder noget bestemt - og i øvrigt entydigt udtrykker afsenderens sande sindstilstand. Men den køber vi ikke på dette kursus. Vi vil gå meget mere seriøst til emnet på to måder: 1) ved at læse den videnskabelige teori der foreligger, især med baggrund i sprogvidenskab og psykologi; og 2) ved at efterprøve med egne detaljerige analyser, primært med udgangspunkt i multimodal analyse af videooptaget ansigt-til-ansigt interaktion.

 

På denne vis vil kursusdeltagere erfare hvorledes mimik, blik, gestik og positur etc. er essentielle men betydningsmæssigt ’flydende’ elementer i mundtlig kommunikation. Kursusdeltagere kan forvente at opnå stærk teoretisk viden om fænomenerne, solide færdigheder til selv at undersøge dem, og kompetencer til at identificere kommunikative problemstillinger hvori kropslige handlinger spiller en særlig rolle (eksempelvis omkring sagsforhold hvor fælles forståelse kan være særligt udfordret som i forbindelse med klimaforandringskommunikation).

 

Kurset retter sig både mod BA- eller KA-tilvalgsstuderende, samt KA-studerende i Sprogpsykologi. Undervisningen og eksamensformerne tager højde for forskelle i niveau. Emnet vil være særlig relevant for studerende som forventer at arbejde med kommunikation eller interpersonelle relationer (fx inden for HR eller projektledelse) efter deres studium.

Engelsk titel

Embodied action as communication in face-to-face interaction

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange ved kommunikative studier af kropslige handlinger

 

Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at forstå den kommunikative betydning af kropslige handlinger i interaktion


Kompetencer i at:

 • vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for kommunikative praksisformer
 • vurdere, hvilke teorier og tilgange der bedst belyser forståelsen af kropslige handlingers betydninger og konsekvenser


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • problemer, teorier, metoder og tilgange ved kommunikative studier af kropslige handlinger

 

Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at forstå den kommunikative betydning af kropslige handlinger i interaktion


Kompetencer i at:

 • vurdere ovennævnte viden og dens konsekvenser for kommunikative praksisformer


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Den primære undervisningsform vil være holdundervisning med diskussion, øvelser og elementer af gruppearbejde.

Der planlægges også en ekskursion til Statens Museum for Kunst mhp. at analysere afbildning af kropslige handlinger i guldaldermalerier.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0012FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Beck Nielsen   (9-7867736e6a71786a73456d7a7233707a336970)
Gemt den 16-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students