SPS; Indføring i sprogpsykologi - Forståelsens psykologi (KA)

Kursusindhold

Dette kursus giver en indføring i teorier om menneskers evne til at forstå egne og andres mentale tilstande, samt metoder til at analysere sådanne evner.

Vi fokuserer særligt på mentaliseringsevnen, der beskrives som evnen til at have sindet på sinde; evnen til at forstå og tage højde for hvilke mentale tilstande vi selv og andre er i. Derudover giver kurset indblik i bl.a. diskurspsykologien, og hvordan sociale og samfundsmæssige faktorer kan spille ind i forståelsen af mentale tilstande.

Foruden læsning af teoretiske tekster og tekster om studier af evnen til at forstå mentale tilstande vil der løbende inddrages empiri de studerende selv skal forholde sig til og analysere.

Undervisningsgangene vil primært bestå af forelæsninger kombineret med gruppearbejde.

Engelsk titel

Introduction to the Psychology of the Language - the Psychology of Understanding

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

 

KA-Tilvalg

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Undervisningen vil være tilrettelagt som en kombination af dialogisk holdundervisning med forelæsningselementer og mere praktiske øvelser med afsæt i de tekster og problemstillinger vi arbejder med som også forbereder jer på at gennemføre selvstændige undersøgelser af problemstillinger der vedrører det at tage højde for egne og andres mentale tilstande. Der indgår desuden mundtlige fremlæggelser som forberedelse til eksamen i form af en mundtlig prøve med materiale.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale
 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSK0008FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lian Malai Madsen   (5-716e667372456d7a7233707a336970)
Gemt den 05-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students