SPS; Indføring i Sprogpsykologi - Det tværfaglige grundlag (BA)

Kursusindhold

Dette kursus giver en bred indføring til sprogpsykologi med særlig vægt på dens tværfaglighed. Tværfagligheden består i integration af sprogvidenskabelige og psykologiske perspektiver. Tilsammen giver disse perspektiver indblik i hvordan og i hvilket omfang mennesker formår at skabe fælles forståelse i kommunikationsprocesser.

Vi vil undervejs foretage en række nedslag der hver for sig og tilsammen informerer om sprogpsykologiens muligheder, giver overblik, og understøtter kursusdeltagerens generelle humanistiske kompetencer. Nedslagene inkluderer bl.a. relationen mellem sprog og tanke, sproglige generaliseringer, forståelse, når henholdsvis børn versus voksne taler til sig selv, brug af gestik, undskyldninger, mundtlige narrativer og skriftlige genrer (fx akademiske). For at belyse sådanne emner vil kursusdeltagere blive introduceret til videnskabelige områder af særlig betydning for sprogpsykologien. Områderne indbefatter: elementær grammatik, elementer fra personligheds-, udviklings-, social-, fænomenologisk- og sammenlignende psykologi, genreteori, konversationsanalyse og multimodalitet. Introduktionen til disse videnskabelige områder indebærer at vi læser tekster af forskere som bl.a. William James, Alfred Schutz, Erving Goffman, Harold Garfinkel, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, M. M. Bakhtin, Michael Tomasello, Lorenza Mondada og Ken Hyland. Nogle af teksterne er på dansk, men de fleste på engelsk. For at lette læsningen af teksterne benytter vi også to (kortere) lærebøger af Søren Beck Nielsen og Hans Arndt.

Endelig vil kurset indebære løbende (eksamensforberedende) øvelser og diskussioner af hvordan man kan bruge sprogpsykologiske teorier og metoder i videre uddannelsesforløb og efterfølgende på arbejdsmarkedet.    

Engelsk titel

Introduction to the Psychology of Language - the Interdisiplinary Foundation

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSSB0001EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kasper Rud Jensen   (6-657477363737436b7870316e7831676e)
Underviser

Underviserne er Kasper Rud og Emilia Kjærulf

Gemt den 31-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students