HELGA. Oversættelse: teori og praksis

Kursusindhold

HELGA. Oversættelse: teori og praksis

En af de vigtigste opgaver for en klassisk filolog er at videreformidle antikke tekster ved oversættelser. Det er imidlertid en vanskeligere proces, end man normalt gør sig klart. Dette kursus skal (1) give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at lave deres egne, gode oversættelser af græske og/eller latinske tekster og (2) vil samtidig give deltagerne forudsætningerne for at vurdere enhver oversættelse af græsk og/eller latinsk tekst. Disse punkter er nødvendige for deltagerne i Græsk og/eller Latinsk Sprogkundskab, som både skal oversætte og vurdere oversættelser.

 

Ud over forelæsninger, diskussion og vejledning vil et antal af de oversættelsesteoretiske opgaver, som er en del af både Græsk og Latinsk Sprogkundskab, blive gennemgået med udgangspunkt i de teoretiske og praktiske redskaber, som kursusdeltagerne er blevet introduceret til. Den oversættelsesvurdering, som indgår i eksamen i både Græsk og Latinsk Sprogkundskab, vil blive bedømt ud fra deltagernes kunnen inden for de emner, som gennemgås i nærværende kursus.


OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Engelsk titel

HELGA. Oversættelse: teori og praksis

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

Litteratur (udvalg)

Lundquist, L. (2007⁴). Oversættelse. Problemer og strategier, set i tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv, Frederiksberg C (1. ed. 1994).

Munday, J. (20164). Introducing Translation Studies. Theories and Applications, London & New York (1. ed. 2001).

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0417U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Susanne Bramming Hansen   (8-6474636f6f6b7069426a776f306d7730666d)
 • David Bloch   (5-677174686d456d7a7233707a336970)
Gemt den 05-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students