HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver

Kursusindhold

HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver
Kurset giver viden om og forståelse af Europa som idé, rum og social konstruktion. I undersøgelsen af konstruktionen af Europa og forestillinger om det europæiske, vil kurset dykke ned i nyere etnologiske og antropologiske tilgange bl.a. indenfor forskningsfeltet ’the anthropology of Europe’, der anlægger forskellige decentraliserende analysestrategier til at imødegå eurocentriske forståelser af det europæiske, og dannelsen af europæisk identitet. Sådanne strategier kan fx være at analysere Europa fra dets margin, at fokusere på europæiske grænser, eller at tematisere Europas postkoloniale arvegods. Vi vil hertil undersøge forskellige måder at arbejde med suverænitet og stat i et etnologisk perspektiv, herunder relationen mellem stat og civilsamfund, samt forskellige forestillinger om suverænitet i et europæisk, kulturhistorisk perspektiv.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 2: dokumentation og analyse (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Sprogkundskab (Græsk- og Latinstuderende, 6. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Engelsk titel

HELGA. Europa Decentreret. Suverænitets- og postkoloniale perspektiver

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

Der forberedes et e-kompendium.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0414U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Niels Jul Nielsen   (8-70706b676e756770426a776f306d7730666d)
 • Signe Skjoldborg Brieghel   (16-7d7371786f387d757479766e6c797c714a727f7738757f386e75)
Gemt den 10-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students