HELGA. I den bedste mening? Velfærd, lægevidenskab og forsorg i Danmark i det 20. århundrede

Kursusindhold

HELGA. I den bedste mening? Velfærd, lægevidenskab og forsorg i Danmark i det 20. århundrede
På trods af at den skandinaviske velfærdsstat er kendt i det meste af verden som værende generøs og favnende, har der indenfor historieforskningen i de seneste par årtier været en voksende interesse for selvsamme velfærdsstats ’mørke side’. Den officielle undskyldning til de såkaldte ”Godhavnsdrenge” i 2019 fremført af statsminister Mette Frederiksen markerede en vigtig milepæl i forhold til den danske selvfortælling og banede vejen for andre historiske undersøgelser af vanrøgt - og måske flere officielle indrømmelser.

På kurset fokuserer vi på den række af institutioner som i løbet af det 20. århundrede blev synonym med den danske velfærdsstat på godt og ondt, dvs. institutioner for socialt udsatte, syge, børn, handicappede, arbejdsløse, m.fl. Vi undersøger hvordan grænserne mellem lægevidenskab og socialpolitik i perioden før, under og umiddelbart efter 2. verdenskrig i stigende grad blev uklare og diskuterer mulige teoretiske forklaringer. På baggrund af en mængde forskelligartede kilder, bl.a. interviews med tidligere anbragte, sociallovgivning, uddrag af lægevidenskabelige lærebøger, og patientjournaler diskuterer vi også hvordan ideer om arv, miljø, køn og klasse påvirkede denne proces – og i hvilken grad det overhovedet er muligt for os som historikere i dag at tilgå disse kilder på etisk forsvarlig vis.

OBS:
Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

Engelsk titel

HELGA. I den bedste mening? Velfærd, lægevidenskab og forsorg i Danmark i det 20. århundrede

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 2. og 4. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Holdundervisning / øvelser

- Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen og Jacob Knage Rasmussen: På kanten af velfærdsstaten – anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980. Syddansk Universitetsforlag, 2015.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Forskningsområde indgår som en integreret del på 2. og 4. semester af:
- Metode 1: feltarkæologisk arbejde (Arkæologistuderende, 2. semester)
- Forhistorisk Arkæologisk metode 3: kritik og formidling  (Forhistorisk arkæologistuderende, 4.semester)
- Klassisk arkæologi: kulturmøde (Klassisk arkæologistuderende, 4. semester)
- Hverdagslivets kulturhistorie (Etnologistuderende, 2. semester)
- Kulturelle processer i Europa (Etnologistuderende, 4. semester)
- Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (Græsk- og latinstuderende, 2. semester)
- Klassisk filologi: historie og metode (Græsk- og Latinstuderende, 4. semester)
- Område 2 (Historiestuderende, 2. semester)
- Globalhistorie (Historiestuderende, 4. semester)
Se Historie, BA, lektionskatalog forår 2024.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0404U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jennie Sejr Junghans   (3-6f786f456d7a7233707a336970)
Gemt den 01-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students