HELGA. Natur, videnskab og demokrati

Kursusindhold

HELGA. Natur, videnskab og demokrati
Dette kursus fokuserer på naturvidenskabens rolle i den grønne omstilling i Danmark. Ved at se på diskussioner af klima- og miljøproblemer i en dansk offentlighed skal vi udforske, hvordan grønne dagsordener belægges og/eller diskuterer med videnskab, og hvad dette betyder for definitionerne af klima- og miljømæssige problemer og løsninger i det grønne foregangsland, som Danmark ofte præsenteres som. Hvilke former for viden om miljø og klima inkluderes og ekskluderes som legitime til at mobilisere til grøn omstilling?

I tillæg til at introducere studerende til centrale begreber, tekster og tilgange i humanistisk klima- og miljøforskning og i videnskabsstudier, vil kurset arbejde problembaseret og tematisk. Vi tager således en række nyere og helt aktuelle kontroverser og diskussioner på miljø- og klimaområdet op og ser på, hvordan viden, erfaring, ekspertise og løsningsforslag bliver artikuleret på forskellige måder og af forskellige parter i sagerne.

Kurset vil grundlæggende give studerende indsigt i, hvordan forskellige klima- og miljøproblemer tager form igennem bestemte perspektiver og rammesætninger, og hvad dette betyder for politisk og praktisk implementering af indsatser for grøn omstilling. Samtidig viser kurset, hvordan Saxos fagligheder kan bruges til at forstå de ofte uudtalte præmisser, som debatter om miljø og klima bygger på, og dermed hvordan vi som humanister kan være med til at stille nye spørgsmål og derigennem arbejde for en mere retfærdig fordeling af goder, problemer og ressourcer, lokalt og globalt.

Kurset løber over 14 uger, tre timer om ugen.

OBS:
"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende - se Historie, BA, lektionskatalog efterår 2023).

Engelsk titel

HELGA. Natur, videnskab og demokrati

Uddannelse

Forskningsområde knyttet til 3. semesterkurser på Saxo-Instituttet.

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser og ekskursioner.

Tekster vil blive gjort tilgængelige via absalon eller som trykt kompendium

Forudsætter tilmelding til:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende).

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)

Kriterier for bedømmelse

"Forskningsområde" indgår som en integreret del af:
- Metode 2: dokumentation og analyse med forskningsområde (Arkæologistuderende)
- Kulturanalyse med forskningsområde (Etnologistuderende)
- Område 3: historieformidling med formidlingsteori og forskningsområde (Historiestuderende)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 88
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 192

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HSAXO0381U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frida Hastrup   (7-6b647677757873436b7870316e7831676e)
Gemt den 21-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students