REL, Religionssociologisk specialisering A: Kvantitativ metode (F24)

Kursusindhold

Kurset sigter på at indføre i kvantitativ metode således at deltagerne vil kunne forberede og gennemføre en indsamling af survey og efterfølgende behandle data til præsentation.

Det sker gennem en række øvelser i den danske indsamling af Den Internationale Værdiundersøgelse (1981, 1990, 1999, 2008 og 2017) hvor vi vil arbejde med langsgående undersøgelser af tidserien set i forhold til nogle af de sociologiske teorier der har været sat i spil i fortolkningen af datasættet. Fokus vil være frivilligt arbejde, social sammenhængskraft og religion. Tre temaer der kan undersøges enkeltvis eller i nogle tilfælde kan ses i relation til hinanden.

Øvelseslektionerne vil veksle med indføring i relevante teorier som forskere har anvendt til at belyse frivilligt arbejde, social sammenhængskraft og religion. Det drejer sig både om forskere der har arbejdet med og rapporteret om det danske datasæt og internationale forskere der har arbejdet med værdiundersøgelsen eller andre survey.

Øvelserne vil foregå i programmet IBM SPSS (som kan nedtages fra universitets hjemmeside).

Kurset vil, ligesom Bryman og Cramer bestræber sig for, søge at indføre i statistisk analyse uden brug af matematiske formler, men med fokus på hvordan man udvælger relevante variable/spørgsmål til sin analyse og sidenhen analyserer dem til et niveau hvor de kan præsenteres fagligt. Det drejer sig på kurset om universitetsopgaver og specialer, men sigter selvfølgelig videre på en kompetence til forsvarlig rapportering i erhvervs- eller forskningsmæssig sammenhæng.

 

Engelsk titel

Specialization in the Study of Religion A: Quantitative method

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i religionsvidenskab, 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Religionssocioligsk specialisering (aktivitetskode HRVK03201E)

KA 2019-tilvalgsordning
Religionssociologisk specialisering (aktivitetskode HRVK13201E)
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

 

Undervisningen i de teoretiske temaer vil blive gennemført således at nogle lektioner er fokuserer på teorier andre på øvelser og endelig afholdes der i løbet af semesteret tre workathons (lørdage) med sigte på første introduktion til IBM SPSS, operationalisering og tilgang til egne opgaver.

Survey metoder vil bliv introduceret ud fra

Morten Frederiksen, Peter Gundelach & Rikke Skovsted Nielsen (red.) 2017. Survey. Design, stikprøve, spørgeskema, analyse, København Hans Reitzels Forlag.

Tilgangen i IBM SPSS vil følge

Alan Bryman & Duncan Cramer 2011. Quantitative Data Analysis with IBM SPSS 17, 18, 19 (eller senere udvave), London & New York: Routledge.

For at opnå specialiseringen 'Religionshistorie' eller 'Religionssociologi' skal den studerende aflægge eksamen inden for den givne specialisering på alle tre moduler (Religionsvidenskabelig specialisering A, B og C) i alt 45 ECTS.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRVK0105FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Birkelund Andersen   (7-83788778857574537b8880417e8841777e)
Underviser

Peter Andersen, peterba@hum.ku.dk

Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students