REL, Idéhistorie (E23)

Kursusindhold

Kurset indfører i hovedlinjer i den europæiske idéhistorie fra antikken til nutiden med særlig henblik på religionsfilosofiske og etiske positioner.

Fagelement: Idéhistorie - BA

Med dette fagelement tilegnes en viden om idéhistoriske positioner og strømninger, og du tilegner dig evnen til at overskue, analysere og se sammenhænge i en stor vidensmængde, samt en evne til at udpege centrale antagelser i en argumentation og at diskuterer komplekse problemstillinger.

Fagelement: Valgfrit område - BA

Med dette fagelement tilegnes en viden om et selvvalgt emne og du tilegner dig evnen til at udvælge, analysere og behandle et emne på kritisk vis, samt en evne til at disponere et længere arbejdsforløb med henblik på udfærdigelsen af et eget skriftligt produkt og formidling.

Fagelement: Speciel religionshistorie A: Religionsfilosofi – KA

Med dette fagelement tilegnes en viden om religionsfilosofisk tænkning og du tilegner dig evnen til på kritisk vis at overskue, analysere, diskutere og formidle et komplekst og varieret stof, samt en evne til at disponere et arbejdsforløb med henblik på et eget skriftligt produkt og formidling.

 

Engelsk titel

History of Ideas

Uddannelse

BA-studieordning for det centrale fag i Religionsvidenskab, 2019

BA-studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2019

KA-studieordning for sidefag på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2019

Målbeskrivelse

BA - 2019 ordning
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVB00161E)

BA tilvalg - 2019 ordning:
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVB10241E)

KA sidefag - 2019 ordning:
Idéhistorie (aktivitetskode: HRVK03251E)

Holdundervisning med samtaler på baggrund af kilder

Kompendium til fagelementet Idéhistorie samt angivelser af og adgang til relevant sekundærlitteratur vil foreligge første undervisningsgang. Se endvidere kursushjemmesiden på Absalon en til to uger før undervisningens begyndelse primo september.

Ca. to års studier i et andet humanistisk fag samt fagelementet kristendomshistorie.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRVB0114EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se link herunder
Kapacitet
xx
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Kurt Westergaard   (6-77727e6c7a7b476f7c7435727c356b72)
Underviser

Peter K. Westergaard, pkwest@hum.ku.dk

Gemt den 16-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students