Aflyst REL, Religion og narrativer (F24)

Kursusindhold

Religion og narrativer

Narrativer er overalt til stede i verdens religioner, bl.a. i myter, biografier og historieskrivning. Dette kursus giver en indføring i narrativer som analysefelt og narrative metoder, samt giver mulighed for at dykke ned i to specifikke religionsvidenskabelige narrative spor: dels fiktion, dels biografier og hagiografier.

Religion og fiktion

Underviser: Catharina Raudvere

Gennem historien har mennesker altid brugt kunstneriske udtryksformer i ønske om at kunne formidle religiøse oplevelser og tanker. Uanset om vi diskuterer Gilgamesh, Dante, Harry Potter eller Yahya Hassan, ser vi, hvordan fiktion og fiktionalisering kan være et redskab til at stille spørgsmål til menneskelivets betingelser og belyse dem fra forskellige vinkler. Dette skaber mulighed for forfattere/fortællere at skildre kompleksitet og formulere moralske problemer, at sætte etiske værdier og holdninger op imod hinanden, at diskutere identitet, tilhørsforhold og eksklusion, at skrive skjulte historier og ikke at forglemme: mange gange med et element af at underholde et publikum.

Religion og fiktion er ikke kun et spørgsmål om prosatekst. Temaet relaterer sig også til sang, poesi, performance, film, spil. I undervisningen vil vi diskutere, hvordan forfattere/fortællere skaber miljøer, figurer og nogle gange et udvidet kosmos, der omfatter mytologiske verdener, fremtidsvisioner og fantasy og ikke mindst stille det vigtige spørgsmål: hvad i deres egen samtid ønsker de at problematisere med sine værker?

Religion, biografi og hagiografi

Underviser: Simon Stjernholm

Biografiske narrativer er centrale for religionsvidenskabelige studier. Biografier om særlige individer en meget vigtig type kildemateriale til religiøse traditioners historie og religiøse gruppers selvopfattelse. Her kan vi fx tænke på fortællinger om ”religionsstiftere” som Jesus, Buddha og Muhammed, men i høj grad også fortællinger om senere tiders helgener, reformatorer og helte. Endvidere kan biografiske fortællinger om mere almindelige religiøse mennesker være værdifulde som kilder, fx i studiet af konversionsberetninger, religiøse erfaringer, personlig fromhed eller oralhistorie. Samtidig er den biografiske genre en vigtig akademisk genre i sin egen ret – og den faglige biografi har i senere år blevet en uhyre populær genre i samfundet i stort.

Vi kan altså tale om biografier som religionsvidenskabeligt relevante som både metode og empiri. Men biografier rejser også bredere spørgsmål relateret til repræsentation, hukommelse og validitet: Hvilke interesser, idealer og identiteter kan udlæses fra specifikke biografiske narrativer om såvel verdensberømte som mindre kendte individer? I hvilken grad og hvordan kan studiet af et enkelt liv fortælle os noget relevant om bredere religiøse tendenser og udviklinger? Og omvendt, hvordan kan et analytisk fokus på udvalgte individer åbne op for supplerende forståelse og forklaring af generelle forhold? Dette kursus vil undersøge samtlige de spor der tegnes ovenfor gennem bl.a. følgende fokusområder, med materiale hentet fra flere religiøse traditioner og kontekster:

 • Den empiriske potentiale i biografisk og hagiografisk materiale fra forskellige religiøse sammenhænge, herunder profetbiografier, helgenbiografier og autobiografisk materiale.
 • Eksempler på videnskabelige studier af førnævnte typer af materiale.
 • Metodiske og teoretiske muligheder og udfordringer ved biografi – og narrativer mere generelt – inden for religionsvidenskab.
Engelsk titel

Religion and narratives

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019 gældende fra 2022

 

Målbeskrivelse

BA 2019-ordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB00171E)

Bachelorprojekt (aktivitetskode HRVB00181E)

BA Sidefag 2019-ordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB10231E)
Særligt studeret område A (aktivitetskode HRVB10251E) 

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne 1(aktivitetskode HRVK13001E)

Forelæsninger, diskussion, øvelser og informationssøgning

Litteraturliste lægges på Absalon inden kursusstart.

 

For at bruge aktivitetskoden for Valgfrit område med sprogudprøvning (HRVB00171E alternativt HRVB10151E) skal studerende have bestået deres propædeutiske sprogstudier, alternativt være i gang med at forberede deres sidste eksamen i det valgte propædeutiksprog.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRVB0110FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se link herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simon Stjernholm   (10-797a706b78746e757273466e7b7334717b346a71)
 • Catharina Raudvere   (8-766579687a697669446c7971326f7932686f)
Underviser

Simon Stjernholm, stjernholm@hum.ku.dk
Catharina Raudvere, raudvere@hum.ku.dk

Gemt den 17-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students