RET, Mundtlig retorik og rådgivning

Kursusindhold

I dette fag arbejder vi teoretisk og praktisk med alle aspekter af mundtlig retorik fra idéudvikling og manuskriptskrivning til fremførelse og feedback. Der indgår et særskilt forløb i stemmebrug. På grundlag af teori om mundtlighed, fremførelse, offentlig retorik og taleskrivning, arbejdes der i grupper og individuelt både med egne og andres taler. Forløbet træner dig således i mundtlig retorik og i samarbejde og rådgivning, når det gælder tilrettelæggelse og fremførelse af mundtlig retorik i forskelligartede kontekster.

Målet med kurset er at opøve færdigheder og kompetencer til at holde en tale der opfylder sit formål i den konkrete kommunikationssituation og til at kunne rådgive andre om mundtlig retorik. De studerende skal kunne forholde sig kritisk-reflekterende til arbejdet med taleprodukter, kunne samarbejde med andre om udarbejdelsen og fremførelsen af taler og kunne inddrage stemmebrugsaspektet under arbejdet med mundtlig retorik.

Engelsk titel

Public Speaking and Counseling

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2019


Bachelordelen af sidefaget i retorik 2019


Bachelortilvalg i retorik 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • faglige udgangspunkter, problemstillinger og etiske hensyn vedr. processen at holde en tale og rådgive andre om at præsentere mundtligt.
 • forskellige talegenrer, såsom tale, oplæsning og speak, samt retoriske funktioner og virkemidler i mundtlig retorik.
 • stemmens persuasive udtryksmuligheder og hensigtsmæssig brug af eget og andres stemmepotentiale.
 • performativitet, kropssprog/actio og stemmens betydning for identitet (køn, klasse, race mv) i et nyere teoretisk perspektiv.
 • videnskabsteoretiske aspekter af forskellige tilgange til mundtlighed.

 

Færdigheder i at

 • holde en tale der mht. indhold og form opfylder sit formål i den konkrete kommunikationssituation.
 • diskutere og vurdere valg og virkemidler i taleproduktet ud fra et retorikteoretisk perspektiv.
 • rådgive andre i processen med at udarbejde og fremføre en tale fra ide til fremførelse, herunder arbejde konstruktivt med feedback og stemmetræning.
 • udføre stemmebrugsøvelser med fokus på elementer såsom holdning, åndedræt, støtte, klang, registerbehandling og artikulation.
 • observere og diskutere egen og andres stemmebrug med hensyn til hensigtsmæssighed.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig kritisk-reflekterende til arbejdet med taler
 • samarbejde med andre om udarbejdelsen og fremførelsen af taler
 • inddrage stemmebrugsaspektet under arbejdet med mundtlig retorik
 • bruge relevante audiovisuelle ressourcer i formidlingen
 • forholde sig kritisk-reflekteret og videnskabsteoretisk til arbejdet med taler og mundtlighed.

Holdundervisning, studenteroplæg og øvelser, herunder peerfeedback.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse skal godkendes og består af:

 mindst 75 % tilstedeværelse i undervisningen.
 deltagelse i en taleværkstedsgruppe, hvor de studerende giver og modtager feedback til hinandens arbejde med en tale.
 holde en tale ud fra et manuskript for hele holdet i en lektion fastsat på semesterplanen.
 indlevere en talerapport til godkendelse på 8-10 normalsider.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni 2024

Reeksamen

August 2024

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTB01171U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Fehr Therkildsen   (8-75697a7c71766e7c48707d7536737d366c73)
Underviser

Martin Fehr Therkildsen og Hanne Smith Pedersen

Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students