RET, Retorisk skrivning og rådgivning

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med skriftlig retorik i teori og praksis og især med oplysende og debatterende genrer i forskelligartede kontekster. Vi beskæftiger os også med feedback- og revisionsstrategier og med hensigtsmæssig brug af illustrationer og andre visuelle virkemidler.

 

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at formidle indsigt i en sag og søge tilslutning til et standpunkt. De skal også kunne forholde sig fagligt reflekteret og konstruktivt i rådgivningen af skribenter vedr. udarbejdelsen af tekster til forskellige medier og situationer, hvor det retoriske sigte er at påvirke læseres erkendelse, standpunkter og/eller handlinger og kunne samarbejde med andre om hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse af individuelle eller fælles skriveopgaver.

Engelsk titel

Rhetorical Composition and Consulting

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Bachelortilvalg i retorik 2019

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • skriftlig retorik i teori og praksis med særligt henblik på oplysende og debatterende genrer i forskelligartede kontekster.
 • feedback- og revisionsstrategier i teori og praksis.
 • hensigtsmæssig brug af illustrationer og andre visuelle virkemidler i samspil med tekst.

 

Færdigheder i at

 • analysere, diskutere og vurdere forskelligartede tekster mht. ide og indhold, struktur og stil i forhold til kommunikationssituationen og anlægge en revisionsstrategi.
 • planlægge og gennemføre produktionen af en hensigtsmæssig, oplysende og overbevisende artikel til publikation i en given sammenhæng.
 • formidle indsigt i en sag og søge tilslutning til et standpunkt hos et alment eller nærmere defineret publikum i offentligheden.
 • anlægge et retorikfagligt perspektiv på andre skribenters arbejde og give situationsbevidst feedback.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig fagligt reflekteret og konstruktivt i rådgivningen af skribenter vedr. udarbejdelsen af tekster til forskellige medier og situationer, hvor det retoriske sigte er at påvirke læseres erkendelse, standpunkter og/eller handlinger.
 • samarbejde med andre om hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse af individuelle eller fælles skriveopgaver.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Der veksles mellem teorigennemgang, tekstanalyse og diskussion, skrive- og redigeringsøvelser og feedback-forløb. Der arbejdes med skriveøvelser, herunder kollaborativ skrivning i grupper, uden for den skemalagte undervisning.

Prøven i Retorisk skrivning, sprog og stil skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Retorisk skrivning og rådgivning.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Skriftlig prøve
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 339,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTB01141U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Bengtsson   (9-686b746d7a79797574466e7b7334717b346a71)
Underviser

Agnete Christiansen, Mette Bengtsson, Tommy Bruhn

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students