RET, Retorisk skrivning og rådgivning

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med skriftlig retorik i teori og praksis og især med oplysende og debatterende genrer i forskelligartede kontekster. Vi beskæftiger os også med feedback- og revisionsstrategier og med hensigtsmæssig brug af illustrationer og andre visuelle virkemidler.

 

Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at formidle indsigt i en sag og søge tilslutning til et standpunkt. De skal også kunne forholde sig fagligt reflekteret og konstruktivt i rådgivningen af skribenter vedr. udarbejdelsen af tekster til forskellige medier og situationer, hvor det retoriske sigte er at påvirke læseres erkendelse, standpunkter og/eller handlinger og kunne samarbejde med andre om hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse af individuelle eller fælles skriveopgaver.

Engelsk titel

Rhetorical Composition and Consulting

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i retorik 2019

Bachelortilvalg i retorik 2019

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • skriftlig retorik i teori og praksis med særligt henblik på oplysende og debatterende genrer i forskelligartede kontekster.
 • feedback- og revisionsstrategier i teori og praksis.
 • hensigtsmæssig brug af illustrationer og andre visuelle virkemidler i samspil med tekst.

 

Færdigheder i at

 • analysere, diskutere og vurdere forskelligartede tekster mht. ide og indhold, struktur og stil i forhold til kommunikationssituationen og anlægge en revisionsstrategi.
 • planlægge og gennemføre produktionen af en hensigtsmæssig, oplysende og overbevisende artikel til publikation i en given sammenhæng.
 • formidle indsigt i en sag og søge tilslutning til et standpunkt hos et alment eller nærmere defineret publikum i offentligheden.
 • anlægge et retorikfagligt perspektiv på andre skribenters arbejde og give situationsbevidst feedback.
 • opfylde ovenstående i en form, der er sprogligt korrekt, klar, fagligt præcis og velstruktureret.

 

Kompetencer til at

 • forholde sig fagligt reflekteret og konstruktivt i rådgivningen af skribenter vedr. udarbejdelsen af tekster til forskellige medier og situationer, hvor det retoriske sigte er at påvirke læseres erkendelse, standpunkter og/eller handlinger.
 • samarbejde med andre om hensigtsmæssig tilrettelæggelse og udførelse af individuelle eller fælles skriveopgaver.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Der veksles mellem teorigennemgang, tekstanalyse og diskussion, skrive- og redigeringsøvelser og feedback-forløb. Der arbejdes med skriveøvelser, herunder kollaborativ skrivning i grupper, uden for den skemalagte undervisning.

Prøven i Retorisk skrivning, sprog og stil skal være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i Retorisk skrivning og rådgivning.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Skriftlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse skal godkendes og består af:

 • skrivning af en artikel på 2-5 normalsider af oplysende eller debatterende art, der er egnet til publikation i en given sammenhæng, vedlagt en kort redegørelse (maks. 0,5 normalsider) for kommunikationssituationen, kildegrundlaget og kildehåndteringen
 • fremlæggelse af et udkast til artiklen i feedback-forløb
 • feedback til en medstuderende med henblik på revision af et artikeludkast
 • gennemførelse af 2-5 skrive- og redigeringsøvelser på tilsammen 16-20 normalsider.
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/retorik-ba/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 339,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTB01141U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Bengtsson   (9-676a736c7978787473456d7a7233707a336970)
Underviser

Agnete Christiansen, Mette Bengtsson, Tommy Bruhn

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students