RET, Argumentation

Kursusindhold

Et indførende kursus med henblik på at deltagerne skal kunne redegøre for grundlæggende principper og begreber i retorisk argumentationslære, herunder de enkelte argumenters og den samlede argumentations struktur og funktion, samt analysere og vurdere argumentationen i en given tekst og diskutere dens kvalitet og effekt. I løbet af kurset udarbejder hver deltager 2 bundne skriftlige hjemmeopgaver, der bedømmes som bestået/ikke bestået.
 
Engelsk titel

Argumentation

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Retorik

Holdundervisning med lærer- og studenteroplæg, bl.a. ud fra de udarbejdede hjemmeopgaver. Der veksles mellem teorigennemgang og øvelser i at analysere og producere argumentation

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 148,5
 • Total
 • 204,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HRTB00832U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
 • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Bengtsson   (9-696c756e7b7a7a7675476f7c7435727c356b72)
Underviser

Mette Bengtsson

Gemt den 21-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students