PÆD Pædagogik som forskningsfelt

Kursusindhold

I Pædagogik som forskningsfelt arbejder vi med at etablere grundlæggende forståelser af pædagogikkens forskningsfelt (opdragelse, undervisning, uddannelse og læring) i historisk og aktuelt lys. Undervisningen sigter mod at skabe indsigt i en række pædagogiske forskningstraditioner og analyser samt bidrager med eksempler på aktuel forskning og nyere tværfaglige emneområder inden for det pædagogiske fagområde – i og på tværs af discipliner (pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi og pædagogisk filosofi). Der arbejdes løbende med at identificere og afgrænse de studerendes egne interesser og hvordan disse kan begrundes, indkredses og undersøges videre, eksempelvis: Hvordan forskellige former for forskning er produceret? Hvilke erkendelsesinteresser styrer forskningen? Hvilke videnskabelige, politiske, professionsinteresser er på spil? Hvilken betydning har det for forskningen?

Engelsk titel

Research Field of Education.

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Pædagogik, 2020-ordningen

Kandidattilvalg i Pædagogik, 2020-ordningen

Målbeskrivelse

Viden om

 • pædagogik som forskningsfelt, herunder forskellige traditioner, positioner, discipliner og pædagogiske forskningsinstitutioner og disses betydning for pædagogisk forskning
 • forskellige former for pædagogisk forskning og uddannelsesforskning, f.eks. fri forskning, strategisk forskning, anvendt forskning og evalueringsforskning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for pædagogikkens forskningsfelt fx gennem begreber som opdragelse, undervisning, uddannelse eller læring. Dette kan belyses aktuelt og/eller historisk og kan relateres til stats-, samfunds-, institutions- eller individniveau
 • forstå, analysere og forholde sig kritisk til viden tilvejebragt gennem forskellige former for pædagogisk forskning fx fri forskning, strategisk forskning, anvendt forskning og evalueringsforskning.

 

Kompetencer i at

 • identificere emner og problemstillinger relateret til pædagogikkens forskningsfelt
 • diskutere og vurdere forholdet mellem specifikke forskningsprojekter og forskningsfeltet som helhed.

Holdundervisning med lærer- og studenteroplæg, gruppediskussioner samt opponentvirksomhed og diskussion af medstuderendes arbejde med at afgrænse og begrunde emnevalg og problemstilling.

Kurset udbydes også som kandidattilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave med krav om aktiv undervisningsdeltagelse.
Eksamenssproget er dansk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆK03521U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
,
Kapacitet
- -
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gerd Christensen   (4-69677466426a776f306d7730666d)
Underviser

Opdateres

Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students